Energie besparen en duurzaamheid voor VvE’s

Om Verenigingen van Eigenaars te ondersteunen en stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken, organiseert de gemeente Aalsmeer bijeenkomsten over duurzaamheid. Veel VvE’s denken al na over maatregelen om het gebouw te verduurzamen met bijvoorbeeld gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen. Maar vaak vindt men het moeilijk om te beslissen welke maatregelen een VvE moet nemen en wanneer. En hoe kan dit gefinancierd worden? Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten.

Diverse sprekers van onder andere de gemeente, het Nationaal Energiebespaarfonds en VvE-Belang praten VvE’s bij over de mogelijkheden, financiering en het belang van energiebesparende initiatieven.

Bijeenkomsten
VvE’s kunnen één of meerdere bijeenkomsten bijwonen.
Op dinsdag 11 februari is er in de Westwijk in Amstelveen een netwerkbijeenkomst ‘Van Plan tot Actie’ speciaal voor VvE’s die al concreet bezig zijn (geweest) met verduurzaming en/of concrete plannen hebben. Het doel is om VvE’s gelegenheid te geven om ervaringen en kennis te delen, evenals successen en knelpunten. Deze bijeenkomst is gezamenlijk voor VvE’s uit Aalsmeer en Amstelveen.

Op donderdag 26 maart is er in Aalsmeer een algemene informatiebijeenkomst over verduurzaming van VvE’s. Welke maatregelen kan een VvE nemen (met de nadruk op energiebesparende maatregelen)? Welke mogelijkheden zijn er voor financiering? en wat kan het Duurzaamheidsfonds van de gemeente betekenen?

Tenslotte is er op donderdag 16 april een informatiebijeenkomst ‘VvE’s en zon’. Over verschillende mogelijkheden voor zonne-energie, met aandacht voor financiële, juridische en organisatorische aspecten.

Aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten, maar aanmelden is wel noodzakelijk i.v.m. de beschikbare ruimte en het toezenden van informatie. Voor de bijeenkomsten op 26 maart en 16 april kunnen VvE’s zich aanmelden per e-mail via vvebijeenkomst@aalsmeer.nl, o.v.v. bijeenkomst VvE’s met de volgende informatie:
– naar welke bijeenkomsten u wilt komen
– naam en adres van de VvE (graag vermelden Kudelstaart of Aalsmeer)
– aantal appartementen en bouwjaar
– namen en emailadres(sen) van de bestuursleden die komen
Voor de bijeenkomst op 11 februari kunnen VvE’s zich aanmelden via vve- bijeenkomst@amstelveen.nl met bovenstaande informatie. Bij de bevestiging krijgen VvE’s ook de definitieve locaties van de bijeenkomsten.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 1 februari 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×