Aanleg recreatieterrein VVA-terrein gestart

Aalsmeer – Wie de komende tijd bij het terrein tussen IKC Triade en zwembad De Waterlelie komt kijken, zal zien dat er gesnoeid, gekapt en gegraven wordt. Het is het begin van de aanleg van een nieuw recreatieterrein, met veel openbaar groen, vijvers die zorgen voor extra biodiversiteit en openbare sportvoorzieningen.

Na de fusie tussen de voetbalverenigingen VV Aalsmeer en RKAV tot “FC Aalsmeer” besloot de gemeenteraad een deel van het vrijgekomen terrein groen en recreatief in te vullen voor alle inwoners van Aalsmeer. Op het overige deel is inmiddels IKC Triade gebouwd en wordt gewerkt aan woningen. Wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout: “Het wordt een prachtig gebied waar alle doelgroepen fijn kunnen recreëren. Het skatepark en de freerunbaan zijn een jaar geleden al opgeleverd en worden dagelijks veel gebruikt door jongeren. Nu gaan we ook de rest van de plannen realiseren, waaronder vijvers, wandelpaden en een hondentrainingsveld”.

Biodiversiteit
Het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg, de Dreef en de Beethovenlaan wordt een aaneengesloten parkachtig gebied. Er worden nieuwe vijvers aangelegd voor zowel recreatief gebruik als watercompensatie voor o.a. de woningbouw aan de Roerdomplaan/Meervalstraat. De werkzaamheden worden in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De vijvers worden zoveel mogelijk ontworpen met natuurvriendelijke oevers. Ze worden beplant met waterplanten die zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Bomen weg en bomen terug
Om de vijvers en het hondentrainingsveld te realiseren, moeten ongeveer 48 bomen wijken. Daar komen 107 nieuwe bomen voor terug. Het kappen van de bomen wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase één is in het kapseizoen (vierde kwartaal 2021) bij het toekomstige hondentrainingsveld. De ander kapactiviteiten worden in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Dan gaat het onder andere om werkzaamheden aan de begroeiing en de risicobomen. Hierdoor krijgt het bosplantsoen weer een open en veilig karakter.

Plusvarianten
Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie in de Schipholregio. Dit doet SLS door het bieden van hulp aan individuele bewoners die in een onleefbare situatie zitten en die op geen andere manier kunnen worden gecompenseerd. SLS gaat samen met hen aan de slag om een oplossing te vinden voor hun problematiek. Daarnaast ondersteunt SLS grote en kleine initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid in de omgeving hebben. Het gaat dan om initiatieven die in samenwerking met gemeenten en/of bewoners tot stand worden gebracht.  De zogenaamde plusvarianten in het parkachtige gebied zullen vanuit de SLS-subsidie gefinancierd worden.

Gepubliceerd: 12 oktober 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×