Column Ernst de Jong: "Het feest van de wederopstanding"

Ernst de Jong is een 56-jarige geboren Amsterdammer die sinds 2006 in Nieuw Oosteinde woont. Hij werkte 28 jaar als handelaar in grondstoffen, maar timmert dit jaar als zelfstandig ondernemer aan de weg. Naast diverse opdrachten als Consultant en Interim Manager, verkoopt hij bestaand hout, uit Oost-Europa in de Benelux. Dit hout wordt weer gebruikt in het interieur of er worden weer meubels van gemaakt. Schrijven vindt hij leuk, vandaar dat hij zich aansloot bij de redactie van Radio Aalsmeer en nu ook als columnist. Iedere twee weken verschijnt er een pennenvrucht van zijn hand. Vandaag column nummer 52: ‘Het feest van de wederopstanding

Vele gelovigen, in ieder geval die behoren tot de Katholieke en Christelijke kerken, vieren dit weekend het belangrijkste feest van het jaar,: “De verrijzenis van Jezus Christus uit de doden”.
Heerlijk toch, in de Goede week genoten van de Mattheüs Passion van Johan Sebastian Bach en op 1e Paasdag na de Heilige Mis genieten van een overdadige Paasbrunch en vooral genieten van elkaars gezelschap. Samen eten, samen lachen, samen zijn. Met een beetje mazzel kunnen we ook nog genieten van een heerlijk april zonnetje.

Wanneer je de afgelopen 3 jaar vergelijkt met de periode ongeveer 100 jaar geleden, dan kom je opvallend veel overeenkomsten tegen.
Na de Eerste Wereldoorlog hadden we te maken met een Pandemie ‘de Spaanse Griep’.
De oorlog tegen Duitsland was voorbij en met behulp van de Volkerenbond werd Duitsland ‘klein‘ gehouden. Ze mocht geen groot leger opbouwen, ze telde niet mee als serieuze speler op de wereldmarkt. Kortom, Duitsland werd één van de grootste slachtoffers van de economisch crisis die toen woedde. Het was daarom ook logisch dat er in Duitsland een populistische leider opstond die uiteindelijk verantwoordelijk was voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog. De vraag is vaak gesteld: Had de 2e Wereldoorlog voorkomen kunnen worden wanneer wij Duitsland na 1918 dezelfde soort hulp hadden geboden zoals de Amerikanen na de 2e Wereldoorlog Duitsland hebben geboden in de vorm van Marshall-hulp? Eén conclusie durf ik wel te trekken: wij hebben níets maar dan ook helemaal níets geleerd!

De Sovjet-Unie viel in december 1991 uit elkaar. Hadden we ons misschien aan onze belofte aan Jeltsin moeten houden? Er is toegezegd dat ‘het westen’ zijn invloedssferen niet richting het Oosten zou vergroten. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben voormalige Oostblok-landen toegelaten tot de EU en de Navo. De Russische federatie werd niet meer serieus genomen en eerder gekleineerd. En ook nu is er een leider opgestaan, die al ruim 20 jaar bezig is met de wederopbouw van de voormalige Sovjet-Unie. Heeft het westen een monster gecreëerd? De recente corona pandemie is nog niet voorbij of Poetin is een nieuwe wrede oorlog begonnen, die in potentie kan uitgroeien tot een 3e Wereldoorlog.

In de spirit van de wederopstanding, die velen vandaag vieren, moeten we anders denken. Meer sanctie, meer wapens gaan geen vrede brengen. Wapens en sancties hebben nog nooit voor vrede gezorgd. Misschien moeten we, in ruil voor vrede denken aan economische stimulerende maatregelen voor Oekraïne én Rusland die ze in staat stellen hun land weer op te bouwen. Lidmaatschap van de EU zou daarbij niet aan de orde moeten komen. Laten we ons beperken tot een economische samenwerking met beide landen. Laten we stoppen met dat wijzende vingertje, maar laten we de hand in eigen boezem steken. Laten we een poging doen om Pasen niet alleen te vieren, maar ook om te zetten in daden.

Ik wens jullie allen een mooi Paasfeest.

Ernst de Jong

Gepubliceerd: 17 april 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×