Informatieavond Meervalstraat/Roerdomplaan

Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan Meervalstraat/Roerdomplaan vrijgegeven voor inspraak t/m 11 mei 2017. Tot die tijd kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. Om de herontwikkeling van de vrijkomende gronden aan de Meervalstraat/Roerdomplaan mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente wil op het terrein van de Meervalstraat de bouw van zorgwoningen en een “zorgplint”(bijvoorbeeld huisarts, fysio therapeut en wellicht een ontmoetingsruimte) mogelijk maken. Het totaal van de ontwikkeling bevat minimaal 30% sociale woningbouw.

Informatiebijeenkomst
In samenspraak met het wijkoverleg Hornmeer organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op woensdag 19 april vanaf 20.15 uur in het Buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De avond begint met een presentatie van Wethouder Gertjan van der Hoeven daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Meervalstraat/Roerdomplaan ligt van 14 april tot en met 11 mei ter inzage op het gemeentehuis Aalsmeer of bij de Balie Bouwen van het raadhuis Amstelveen en is digitaal te raadplegen via deze link. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie indienen.  De inspraakreacties dragen bij aan een zorgvuldige vaststellingsprocedure en het college van B&W betrekt de reacties bij het opstellen van het ontwerpplan. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Bron: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 11 april 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×