Geschiedenis

Stichting Lokale Omroep Aalsmeer is op 3 oktober 1986 opgericht en de afkomst is terug te vinden in de voormalige etherpiraat Music Radio Aalsmeer (MRA). Dit piratenstation was gevestigd in een ketelhuis aan de Hornweg en wist tussen 1981 en 1987 een redelijke populariteit op te bouwen door een gevarieerd programma te brengen met naast de muziek ook veel lokaal nieuws. Als piraat kon alles en moest er bijna niets. MRA had, net als zoveel andere piratenzenders geen vergunning om gebruik te maken van een etherfrequentie en het gebeurde in die tijd dan ook regelmatig dat de overheid ingreep. Door heel Nederland reden autootjes rond om de piraten op te sporen, de apparatuur in beslag te nemen en forse boetes op te leggen.

Het was voor een drietal initiatiefnemers aanleiding om eens te gaan bezien of het in de toekomst mogelijk was op een legale manier radio-uitzendingen te gaan verzorgen. Zij zijn zich gaan bezighouden met het verkrijgen van de benodigde vergunningen en papieren en ook zijn zij op zoek gegaan naar programmamakers. Door de gemeente Aalsmeer werd op 20 oktober 1988 een representativiteitsverklaring afgegeven. Daarmee zijn alle maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in Aalsmeer vertegenwoordigd in de programmaraad. Met deze verklaring kon bij het Commissariaat voor de Media de kabelvergunning worden aangevraagd. Deze werd op 16 november 1988 toegekend.

In juni 1989 besluit de initiatief groep dat de Stichting Lokale Omroep Aalsmeer (SLOA) in de toekomst onder de naam “Radio Aalsmeer” zal gaan verzorgen. In 1990 werd een nieuw bestuur geformeerd en daarna ging het balletje rollen. Tegelijkertijd werd het bestuur via de gemeente Aalsmeer in contact gebracht met de directie van de TV-studio Aalsmeer en daarmee werd overeenstemming bereikt. De TV-studio stelde 100 vierkante meter beschikbaar aan de achterzijde van het gebouw aan kant van het Weteringplantsoen. Een ruimte die voldeed aan de eisen, met een eigen ingang en van waaruit zelfstandig geopereerd kon worden.

weteringstraat

Op 2 september 1990 is de ethervergunning afgegeven door het Commissariaat voor de Media. De eerste steen wordt gelegd op 21 december 1990 waarna een aannemer de buitenste muur kon metselen, het dak heeft gelegd en voordeur en de nooduitgang heeft geplaatst. Op 19 januari 1991 gaan vrijwilligers van Radio Aalsmeer onder leiding van een bouw coordinator zelf aan de slag. Muren zetten, deuren en raamopeningen bepalen en plaatsen, plafond en vloeren isoleren, stukadoren, sanitaire voorzieningen plaatsen, verven, keuken inbouwen, onderbouw maken voor mengtafel, presentatie tafels maken, afwerken etc. De gemeente Aalsmeer besluit op 21 februari 1991 een renteloze lening te verstrekken, waarmee de aanschaf van de studioapparatuur kan worden gerealiseerd.

Na de kabel- en ethervergunning wordt door de PTT in Groningen op 16 mei 1991 de zendmachtiging afgegeven, waarmee tegelijkertijd de frequenties bekend worden gemaakt: 104.5 MHz (kabel) en 105.9 MHz (ether).

weteringstraat-openingNa voltooiing van de bouw was het de beurt aan de technische ploeg. Ook aan de beveiliging van de radiomakers en de apparatuur werd ruime aandacht geschonken: een alarmsysteem wordt aangelegd en verzekeringen worden afgesloten. De laatste hand wordt gelegd op 31 augustus 1991. Ondertussen geeft de gemeente Aalsmeer een bouwvergunning af om de antennemast (zender) te plaatsen en wordt met de TV-studio overeengekomen dat de antennemast op het dak van het gebouw geplaatst kan worden.

De PTT wordt ingeschakeld om de zender (radiostation) te keuren. Dat vindt plaats op 2 september 1991. Vijf dagen voor de eerste proefuitzending. Alles is dus op het nippertje klaar.

Op zaterdag 26 oktober 1991 gaat Radio Aalsmeer om 14.00 uur officieel ON AIR, het hele weekend lang met in totaal 28 uur zendtijd. De ruimte aan de Weteringstraat voldeed uitstekend en het aantal uitzenduren werd al vrij snel uitgebreid. Begin 1993 geeft een Nipo-enquête aan dat Radio Aalsmeer een naamsbekendheid heeft van maar liefst 72 procent.

Op 21 mei 1993 wordt de vrijdagavond er bij betrokken met zeven uur zendtijd en na de vakantieperiode in ditzelfde jaar volgt de donderdagavond met vijf uur. In totaal dus 61 uur zendtijd per week. Het zou hierna niet lang duren dat er ook op dinsdag- en woensdagavond uitgezonden werd en dat betekende 71 uur zendtijd per week. De maandagavond werd gebruikt om cursussen te geven en onderhoud te plegen aan de apparatuur.

weteringstraat-5jaar

De expansiedrift van de TV-studio zorgde ervoor dat er na zeven jaar omgekeken moest worden naar een ander onderkomen omdat de TV-studio de ruimte zelf hard nodig had. Met de hulp van Van den Ende werd dit onderkomen gevonden aan de Dorpsstraat 109 op het erf van scheepswerf Gouwerok, waar een vijfjarig huurcontract kon worden afgesloten. De laatste uitzending in de oude studioruimte vond

plaats op zondag 20 september 1998 en daarna was Radio Aalsmeer wegens verhuizing tien dagen uit de lucht. Op woensdag 30 september werden de uitzendingen weer hervat.

Op zaterdag 28 november 1998 onthulden burgemeester Joost Hoffscholte en Ron Brandsteder gezamenlijk een plaquette.

opening_dorpsstraat

In 2002 wordt een luisteronderzoek gehouden en studenten van de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool Haarlem onderzochten de naamsbekendheid en luisterdichtheid van Radio Aalsmeer. Driekwart van de inwoners van de gemeente Aalsmeer kent Radio Aalsmeer en dertig procent geeft aan regelmatig op de lokale zender af te stemmen.

dorpsstraat

Op 31 januari 2003 wordt het Aalsmeerse kabelnet verkocht aan CAI Westland en dat betekent voor Radio Aalsmeer dat er een frequentiewijziging moet worden doorgevoerd. Het inmiddels zo vertrouwde 104.5 MHz op de kabel wordt gewijzigd in 99.0 MHz op de kabel en vlaggen, T-shirts, sweaters en briefpapier zijn ineens niet meer bruikbaar. Vanaf 1 juli 2003 was Radio Aalsmeer op de nieuwe frequentie te beluisteren en in 2004 wordt voorzichtig gekeken of de verhuiswagen op termijn wellicht wederom besteld moet worden…

ra_baccarastraat_2009De huur van de locatie in de Dorpsstraat drukt zo zwaar op het budget dat het onmogelijk is gebleken hoognodige vervangingen aan apparatuur en dergelijke ter hand te nemen. Na diverse gesprekken met de gemeente Aalsmeer is er uiteindelijk een overeenkomst uit de bus gekomen, waarin beide partijen zich uitstekend kunnen vinden.

bord-zolderverdieping

Het werd de bovenverdieping van het Stommeerkwartier aan de Stommeerweg 21A (inmiddels omgedoopt in Baccarastraat 15A) en door zelfwerkzaamheid wordt deze bovenverdieping ingedeeld met aparte ruimtes voor een archief, een presentatieruimte, een technische ruimte, een tweede studioruimte waar programma’s voorbereid kunnen worden, een redactieruimte, een toiletruimte, een keuken en een ontvangstruimte.

Vanaf 1 februari 2005 werden de uitzendingen verzorgd vanuit deze prachtige studioruimte waar de vrijwillige medewerkers zich helemaal op hun gemak gevoelden. Er werd hier wekelijks ruim zeventig uur radio gemaakt.

stommeerkwartier

In 2010 werd het bestuur uitgebreid. Het vernieuwde bestuur ging voortvarend aan de slag, maar werd al snel geconfronteerd met het feit dat de verhuurder van de studioruimte aan de Baccarastraat steeds meer markt conforme huurprijzen ging vragen. Opnieuw drukte de huur te zwaar op de begroting. Daarop werd gezocht naar een oplossing en die werd gevonden in een nieuwe studioruimte in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. De eigenaar van de voormalige TV Studio Aalsmeer (De Raad Vastgoed) wilde Radio Aalsmeer graag huisvesting bieden.

verbouwing-crown

Daarmee kwam de lokale omroep weer terug in het gebouw waar het allemaal begonnen was. Er werd een prachtige studioruimte gecreëerd in de hal van dit enorme gebouw. Een glazen wand maakt dat het publiek kan zien wat er gebeurt in de radiostudio. Dit brengt de radiomaker dichter bij de luisteraar en andersom.

blij-in-studio

Door een donatie van de Rabobank kon de ruimte ook op een geweldige manier worden ingericht, waardoor er nu een uiterst moderne studio staat te blinken. Achter deze ruimte is nog een redactie/vergaderruimte gecreëerd, waar de programma’s kunnen worden voorbereid. Met de verhuizing werden ook direct de nieuwe huisstijl en logo gelanceerd. Kortom Radio Aalsmeer is weer toekomst proof. Daarmee was de koek nog niet op. De omroep ging zich vervolgens richten op verbetering van de organisatie en programmering.

jan_peterseGroot was het verdriet toen op 12 maart 2014 onze hoofdredacteur Jan Peterse na een kort ziekbed overleed. Dit betekende dat de ingezette veranderingen in een versneld tempo moesten worden doorgezet. Door een programmaleider aan te stellen, werd de inzet op de programmering vergroot. Dit resulteerde in een nieuwe programmering op 1 september 2014 en vanaf dat moment wordt er 24/7 uitgezonden.

Op 30 oktober 2016 wordt het 25 jarig jubileum groots gevierd met een marathon uitzending van 25 uur radio op één dag, met dank aan de wintertijd. Ieder uur wordt een jaar teruggeblikt in de geschiedenis, om zodoende op zondagavond te eindigen in oprichtingsjaar 1991.

Tijdens de feestelijke receptie worden door waarnemend burgemeester Nobel lovende woorden gesproken over de omroep. Ook onthuld hij officieel de nieuwe, baanbrekende, website van Radio Aalsmeer. Uniek is hierbij de mogelijkheid om direct te verwijzen naar fragmenten in uitzendingen en deze te kunnen delen.

25-jaar-collage


Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×