Startende ondernemers kunnen aanmelden voor Zaai Aalsmeer

ZAAI Aalsmeer heeft als doel om startende ondernemers in de gemeente Aalsmeer te helpen succesvol te ondernemen. Dit gebeurt door coaching, intervisie, mentorclasses en een masterclass, maar ook door starters te verbinden met elkaar en met het bestaande lokale MKB. Door nu in startende ondernemers te investeren (te zaaien), kunnen ondernemers succesvol groeien. Dit versterkt de lokale en regionale economische structuur, zodat de hele gemeenschap kan oogsten. Met ZAAI Aalsmeer helpen de Gemeente Aalsmeer, Ondernemend Aalsmeer en de Rabobank Regio Schiphol startende ondernemers met het groeien van hun ondernemerschap. Ook 5 startende ondernemers uit Uithoorn kunnen nu met Zaai Aalsmeer meedoen.

Voor ZAAI Aalsmeer 2017 gelden meerdere selectiecriteria. Zo moet er sprake zijn van een startende ondernemer of ZZP’er. Ook moet de ondernemer gevestigd zijn in de gemeente Aalsmeer (of Uithoorn) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Daarnaast moet de ondernemer professioneel, ambitieus, initiatiefrijk, doel- en resultaatgericht zijn en minimaal 24 uur per week werkzaam zijn binnen de onderneming.

Maximaal 20 ondernemers worden geselecteerd om deel te nemen aan het ZAAI coachtraject.  Aanmelden en meer informatie zijn te verkrijgen via www.zaaiaalsmeer.nl.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 27 juni 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×