Samen toekomstvisie Oosteinderweggebied opstellen

De gemeente wil graag samen met bewoners, ondernemers en eigenaren in het Oosteinderweggebied een toekomstvisie opstellen. Het gebied wordt globaal begrensd door de Ringvaart, Mr. Jac. Takkade, de Hoge Dijk en Oude Spoordijk. Het doel van deze structuurvisie is om de kwaliteit van natuur en landschap te vergroten en tegelijkertijd bewoners en ondernemers in het gebied een duidelijker perspectief voor de toekomst te bieden.

Onafhankelijke partij
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft adviesbureau KuiperCompagnons gevraagd om de participatie voor het maken van een toekomstbeeld als onafhankelijke partij te begeleiden. Als start van het participatieproces worden op korte termijn verkennende gesprekken gevoerd met enkele bewoners, bedrijven en terreinbeheerders in het gebied.

Werkbijeenkomsten
Doel van deze gesprekken is van bewoners en andere betrokkenen te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het Oosteinderweggebied. Op basis van deze gesprekken wordt een aantal uitgangspunten voor een visie op het Oosteinderweggebied samengesteld. In het najaar van 2017 worden vervolgens verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd. Dit geeft alle betrokkenen in het gebied de kans gezamenlijk een visie voor de toekomst van het gebied te schetsen.

Actualiseren bestemmingsplan
Naast het maken van de toekomstvisie gaat de gemeente aan de slag met het actualiseren van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. Reden hiervoor is dat de gemeente wettelijk verplicht is om vóór het zomerreces van 2018 het bestemmingsplan voor dit gebied te actualiseren. Het bestemmingsplan wordt conserverend van aard; dat wil zeggen dat de bestaande situatie wordt vastgelegd. Toekomstige nieuwe ontwikkelingen zullen moeten passen binnen de nog op te stellen structuurvisie.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/oosteinderweggebied. Daar kunnen belangstellenden die nu al mee willen praten, zich ook melden.

Bron: gemeente Aalsmeer
Foto: bruggetjes op de Oosteinderweg

Gepubliceerd: 4 juli 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×