Wonen en Schiphol gewenste verkiezingsthema's

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen laten in hun verkiezingsprogramma’s weten wat hun speerpunten zijn voor de komende 4 jaar. In de afgelopen maand is ook aan Aalsmeerders gevraagd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen over gaan?
Inwoners van Aalsmeer hebben in januari de mogelijkheid gekregen om aan te geven wat voor hen de meest belangrijke onderwerpen zijn voor de verkiezingen van 21 maart. Door middel van een enquête die zichtbaar was via de website van Aalsmeer, de app van NU.nl en social media hebben (slechts) 100 inwoners hun reactie gegeven op bovenstaande vraag.

Wonen en Schiphol
De onderwerpen die het meest uit de enquête naar voren kwamen, zijn Schiphol en (betaalbaar) wonen. Daarnaast zijn ook betere OV-verbindingen, verkeer en onderhoud van wegen en de buitenruimte veel genoemde onderwerpen.
Tevens is gevraagd wat voor jongeren de meest belangrijke thema’s zijn. Wonen en Schiphol kwamen ook daar naar voren maar eveneens werden werkgelegenheid, sport en uitgaan genoemd.

De reacties zijn gebruikt als input voor de digitale stemhulp die u vanaf de laatste week van februari 2018 kunt raadplegen. De stemhulp helpt u bij uw keuze voor een partij.

Gepubliceerd: 2 februari 2018 om 7:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×