Gemeenteraad op werkbezoek bij Schiphol

Afgelopen vrijdagmiddag hebben de leden van de gemeenteraad kennis gemaakt met de nieuwe CEO van Schiphol, Dick Benschop. In een open en constructief gesprek vervolgden de raadsleden het overleg dat zij vorig jaar met Schiphol zijn gestart.

De raadsleden waren door Schiphol uitgenodigd vanwege de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en de recente aanstelling van de heer Benschop als nieuwe CEO van de Royal Schiphol Group. Naast de wederzijdse kennismaking stond het gesprek vooral in het teken van een uitwisseling van ideeën en gedachtes over de toekomst van Schiphol en de impact daarvan op Aalsmeer.

Toekomstvisie
Vanuit hun zorgen over de leefbaarheid in Aalsmeer hadden de raadsleden vooraf aangegeven benieuwd te zijn naar de toekomstvisie van Schiphol vooral in relatie tot de omgeving. Zo wilden de raadsleden weten of groei het uitgangspunt voor de toekomstvisie van Schiphol is. Belangrijk punt in het gesprek was hoe in de toekomst moet worden omgegaan met groeiende vraag naar luchtvaart. In hoeverre is groei überhaupt nodig om de positie van een sterke luchthaven te behouden? Wat is er in balans met de omgeving eigenlijk mogelijk? En wat vindt Schiphol van de gedachte van een luchthaven in zee?

Leefbaarheid
In het gesprek was er duidelijk erkenning  voor het grote verschil tussen cijfers en beleving en dat er lokaal grote knelpunten zijn, onder andere in de Zuidoosthoek. Het position paper “De mensen achter de cijfers” is eveneens ter sprake gekomen. De heer Benschop wil graag in gesprek over het position paper en samen met de gemeente Aalsmeer onderzoeken wat er mogelijk is om de leefbaarheid in dit deel van de Schipholregio te verbeteren. De raadsleden hebben daarbij ook expliciet aandacht gevraagd voor de hinder van het nachtelijk gebruik van de Zwanenburgbaan Zuid en de noodzaak onderstreept om opnieuw naar isolatie van woningen te kijken.

In het najaar is er een vervolgbijeenkomst tussen de raadsleden en de vertegenwoordigers van Schiphol om verder te spreken over de ontwikkelingen van Schiphol en de oplossingen voor de zorgen en wensen vanuit de raad.

Gepubliceerd: 20 juni 2018 om 7:35 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×