‘Toekomst van Aalsmeers verleden’ centraal in Burgerzaal

Vrijdagmiddag 28 september vieren de stichtingen Oud Aalsmeer en Historische Tuin dat ze respectievelijk bijna 50 en al 40 jaar actief zijn in Aalsmeer. Naast toespraken van Dirk Jongkind, voorzitter van Oud Aalsmeer en bestuurslid Anton Temme van de Historische Tuin, zullen zowel burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer als Noord- Hollands gedeputeerde Cultuur Jack van der Hoek ingaan op de relatie tussen lokale c.q. provinciale politiek en stichtingen die zich hard maken voor historische aspecten binnen lokale samenlevingen. Deze middag is uitsluitend toegankelijk voor genodigden en staat in het teken van ‘De toekomst van het verleden’.

Arbeidsmigranten
Aalsmeer heeft een verleden van constant veranderende toekomsten, maar vrijwel altijd speelden arbeidsmigranten daarin een rol. Zij hebben aan de wieg gestaan van het dorp Aalsmeer. Twee eeuwen geleden bestond de lokale bevolking tijdens het zomerseizoen voor ruim 20 procent uit buitenlanders (Duitsers). Vandaag de dag is dat ‘nog maar’ zo’n 10 procent (Polen). Toch had Aalsmeer rond 2005 zelfs het hoogste migratiesaldo van alle gemeenten in Nederland.
Tegen die achtergrond hebben beide stichtingen professor Jan Lucassen (emeritus hoogleraar Internationale en Sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) bereid gevonden om een lezing te houden over ‘Vijf eeuwen migratie naar Nederland… en Aalsmeer’. Een lokaal en zeer actueel onderwerp.

Maand van de geschiedenis
Na deze kick off op 28 september zetten Oud Aalsmeer en Historische Tuin Aalsmeer zich gedurende de hele maand oktober (de Maand van de Geschiedenis) gezamenlijk in om de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart dichter bij huis te brengen.

Dat begint op zaterdag 6 oktober (van 13.30 tot 17.00 uur) met presentaties van beide stichtingen plus Korenmolen De Leeuw en De Bovenlanden Aalsmeer. In de veilingzaal van de Historische Tuin worden historische films vertoond.
Op vrijdagavond 12 oktober (19.30 tot 22.15 uur in The Beach) houdt eerst Jan Willem de Wijn een verhaal (power point) over het de geschiedenis van het Oosteinde tot circa 1850, met migratie als rode draad. Gevolgd door Dirk Jongkind met lichtbeelden over het Oosteinde vanaf 1850.
De week erop is Kudelstaart aan de beurt in Dorpshuis Podium (ook van 19.30 tot 22.15 uur). Hier houdt Jan Willem de Wijn een verhaal over een aantal plekken in Kudelstaart waar zich in het verleden van alles heeft afgespeeld. Met een link naar de (inter)nationale geschiedenis. Daarna treedt Wim Roodenburg op met oude en actuele foto’s van locaties in Kudelstaart.

Jubileumveiling
Met deze, op wijken toegesneden, vorm van geschiedenis willen Oud Aalsmeer en Historische Tuin zich bij nieuwe inwoners van de gemeente (beter) bekend maken. De maand van de geschiedenis wordt afgesloten op zaterdag 27 oktober. Plaats van handeling: de Historische Tuin van 13.30 tot 17.00 uur. Dirk Jongkind laat een presentatie zien over het ontstaan van de tuinbouw in Aalsmeer. Na een film over de Historische Tuin is er een speciale jubileumveiling!
Voor alle activiteiten in oktober geldt: gratis toegang voor iedereen!

Gepubliceerd: 24 september 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×