Burgemeester Eenhoorn van Amstelveen zet kwaad bloed

Donderdagochtend is het college van burgemeester en wethouders onaangenaam verrast door een brief van burgemeester Bas Eenhoorn van buurgemeente Amstelveen. Op persoonlijke titel heeft de waarnemend burgemeester een notitie met de titel “Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam” en een brief met aanbevelingen gestuurd naar de commissaris van de Koning, de gedeputeerde Bestuurlijke Zaken van de provincie Noord-Holland en de burgemeesters van de Amstelland gemeenten. Eenhoorn heft het zelfs over mogelijke fusies tussen Amstelland-gemeenten, waaronder Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.

Verdergaande samenwerking
In de brief pleit Eenhoorn voor een stevigere ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, in het bijzonder op gebieden zoals digitalisering, duurzaamheid, sociaal domein en bereikbaarheid. Een verdergaande samenwerking is daarbij wenselijk om als Amstelland gemeenten een krachtiger stem te laten horen binnen de metropoolregio. Daar is het Aalsmeerse college het mee eens. Een logisch gevolg daarvan is dat gemeenten op bestuurlijk niveau meer gaan samenwerken.

Zelfstandigheid
In een donderdagavond verstuurde reactie van de Aalsmeerse bestuurders aan de gemeenteraad stelt het college: “Een uitgangspunt in ons collegeprogramma is dat wij voor een toekomstbestendig Aalsmeer willen kijken hoe wij onze positie in de regio kunnen versterken met behoud van onze identiteit. Bestuurlijk samenwerken is echter iets anders dan bestuurlijke samenvoeging. De Aalsmeerse raad heeft in haar Raadsprogramma 2018-2022: Samen bouwen aan vertrouwen aangegeven dat zij kiest voor zelfstandigheid en behoud van de eigen identiteit. Dat is en blijft ons uitgangspunt”.

Onaangenaam verrast
Het college van B&W laat in de reactie weten onaangenaam verrast te zijn, dat burgemeester Eenhoorn uitspraken doet over de ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen op een moment dat leden van beide colleges met elkaar in gesprek zijn over versterking en verdere ontwikkeling van deze samenwerking. Zij vinden het onzorgvuldig dat burgemeester Eenhoorn met deze notitie komt juist nu twee Amstelland gemeenten een procedure in gang hebben gezet voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Het dagelijkse bestuur van Aalsmeer gaat zich beraden over de wijze waarop zij de gezamenlijke opgave tussen en binnen de AM-regio willen vormgeven.

Ook de gemeente Ouder Amstel heeft laten weten ‘not amused’ te zijn met deze actie van de Amstelveense burgemeester.

Aanbiedingsbrief bestuurlijke samenwerking
Notitie Bestuurlijke samenwerking aan de zuidflank van Amsterdam
Raadsbrief reactie op notitie Bas Eenhoorn (Aalsmeer)
Reactie gemeente Ouder-Amstel

Foto: Burgemeester Bas Eenhoorn (RTVAmstelveen)

Gepubliceerd: 11 oktober 2018 om 21:37 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×