Overdracht archief Rode Kruis aan stichting Oud-Aalsmeer

Het archief van het Rode Kuis Aalsmeer is officieel overgedragen aan de “Stichting Oud Aalsmeer”. Het betreft de 70-jarige geschiedenis van de in 1948 opgerichte plaatselijke afdeling. Daarbij is nog het notulenboek van de oprichtingsvergadering, de eerste collectebussen, vlaggen, tal van publicaties, foto’s en films, plus de op een metalen plaat gegraveerde namen van de Leden van Verdienste. Ook zijn er de campagneborden bij die de afdeling kreeg toegekend, omdat ze in diverse jaren relatief gezien de hoogste collecte- opbrengst had van het hele land.

Kluis
De overdracht vond donderdag 21 februari plaats in het gemeentehuis, waar “Oud Aalsmeer” een archiefruimte ter beschikking heeft. Daar zal alles door archivaris Peter Boogaard worden geregistreerd en bij elkaar veilig in de kluis, voor het nageslacht worden opgeslagen.

Voorzitters
Het overhandigen van de historische spullen aan voorzitter Dirk Jongkind van Oud-Aalsmeer, gebeurde door drie ex-voorzitters van het afdelingsbestuur: Nico van der Maat die van 1963 tot 2003 die functie vervulde, zijn opvolger Jan Kwak (2003- 2010) en de laatste voorzitter Dick Overkleeft, die de voorzittershamer in 2011 overnam. Daarbij werden diverse herinneringen opgehaald aan het bestaan van het Rode Kruis in Aalsmeer, destijds opgericht door politieagent Piet Grijpstra, die ook de eerste voorzitter werd.

Eigen gebouw
De afdeling beschikte lange tijd over een eigen gebouw: de voormalige kantine van de busonderneming Maarse & Kroon, die het bedrijf aan het Rode Kruis schonk. Het gebouwtje aan de Stommeerweg werd afgebroken en in oorspronkelijke staat weer aan de Spoorlaan opgebouwd. Via een renteloze lening, waarvoor veel plaatsgenoten inschreven, was dit mogelijk.

Vrijwilligers
In fotoalbums en publicaties is ook veel terug te vinden over Mini-Corso, destijds aan de Oosteinderweg. De opbrengst daarvan was voor het Rode Kruis. De afdeling beschikte altijd over een grote groep actieve vrijwilligers voor sociale zorg, bezigheidstherapie, bloedafname, collectanten, een jeugdafdeling en destijds het inzamelen van lectuur en zelfs moedermelk.

Overgenomen
De afdeling Aalsmeer van het Rode Kruis heeft haar activiteiten aan het eind van 2018 stopgezet en daarvan zijn de telefooncirkel en het huisbezoek overgegaan naar De Zonnebloem, de handwerkactiviteiten zijn overgenomen door Zorgcentrum ‘Aelsmeer’. Het rolstoelwandelen, rolstoelfietsen en de organisatie van de boottocht worden voortgezet door Stichting SAM (Sociale Activiteiten voor de Medemens). De jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis zal wel door plaatselijke collectanten worden gedaan. De overige taken van het Rode Kruis vinden nu voortaan in regionaal en landelijk verband plaats.

Foto: overdracht archief (eigen foto)

Gepubliceerd: 23 februari 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×