Een feestelijke traktatie voor alle Aalsmeerse leerkrachten

Op de landelijke Dag van de Leerplicht (21 maart) is het in Aalsmeer inmiddels traditie dat alle leerkrachten worden getrakteerd als dank voor hun inzet. Het recht op onderwijs staat op deze dag centraal. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, toch is er soms schooluitval. Tijdens de Dag van de Leerplicht wil de gemeente meer bewustzijn creëren bij leerlingen en ze stimuleren door te zetten in hun schoolcarrière. Het gaat uiteindelijk om schooluitval terug te dringen.

Traktatie
Met een gezonde traktatie voor alle leerkrachten geeft de gemeente een blijk van waardering aan alle leerkrachten. Robbert-Jan van Duijn wethouder onderwijs, bracht dit jaar een bezoek aan Wellantcollege vmbo de Groenstrook.

Trajectvoorziening
De wethouder heeft  met een aantal leerlingen gesproken die te maken hebben (gehad) met leerplicht. Ook zijn er ervaringen gedeeld over de zogenaamde trajectvoorziening.  Deze voorziening biedt extra ondersteuning buiten de klassituatie aan leerlingen die op dat moment een zetje in de rug nodig hebben. Deze extra ondersteuning draagt bij aan het voorkomen van schooluitval. De leerlingen vertelden over hun (thuis)situatie en op welke manier de trajectvoorziening hun helpt om op school te blijven functioneren.

Passend Onderwijs
Op de Dag van de Leerplicht wil de gemeente ook benadrukken hoe belangrijk het is dat elk kind in Aalsmeer goed en passend onderwijs krijgt. Het uitgangspunt is dat ieder kind zoveel mogelijk zonder achterstand start op de basisschool, onderwijs op zijn of haar niveau volgt en minimaal een startkwalificatie behaalt. Dan is het belangrijk dat leerlingen zo min mogelijk verzuimen. De gemeente wil dat bereiken door goede samenwerking tussen leerlingen, ouders, het onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Foto: wethouder Van Duijn (r) en zorgcoördinator Huijts (de Groenstrook).

Gepubliceerd: 22 maart 2019 om 17:59 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×