Gemeente maakt werk van wonen

Door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk. Ook in Aalsmeer. Het Aalsmeerse college wil dat iedereen goed moet kunnen wonen. Of het nu gaat om starters, doorstromers, senioren of arbeidsmigranten. Daarom evalueert en herijkt de gemeente de Woonagenda 2016 – 2020.

De eerste gesprekken hierover vonden op dinsdag 26 februari in het gemeentehuis. Inwoners, professionals, belangenorganisaties en raadsleden gaven in deze bijeenkomst aan waar het college rekening mee moet houden. Met deze informatie gaat het College aan de slag om een toekomstbestendige woonagenda te maken.

Wethouder Wonen, Robert van Rijn: “Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte is voor iedereen. Er wonen relatief veel jonge mensen in Aalsmeer die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Een goede doorstroming van de woningmarkt is hierbij van groot belang. Daarom is het goed om gezamenlijk, vanuit de verschillende invalshoeken, te kijken naar de huidige woonagenda. Wat gaat goed en wat kan beter? Alleen op deze manier kunnen we wonen in Aalsmeer ook in de toekomst goed en prettig houden voor alle inwoners.”

Naast de herijking van de woonagenda neemt de gemeente nog een aantal andere maatregelen. Zo heeft het college op 19 februari een ‘Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019’ en ‘Leegstandsverordening Aalsmeer 2019’ vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze verordeningen wil het college betaalbare woonruimte in Aalsmeer realiseren, stimuleren en in stand houden en ongewenste langdurige leegstand van kantoorgebouwen en woningen zoveel mogelijk tegengaan.

Ook staan er nog een vernieuwing van de Huisvestingverordening en regels rondom vakantieverhuur op de planning. Daarnaast vindt de gemeente verantwoorde en veilige huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk. In december 2018 is hiervoor een kadernota aangenomen op dit moment loopt er een vergunningsaanvraag voor tijdelijke woonunits voor deze doelgroep.

Al deze onderdelen krijgen een plek in de nieuwe ‘Woonagenda’.

Foto: wethouder Robert van Rijn opent gesprek

Gepubliceerd: 2 maart 2019 om 17:13 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×