"Centrum wordt aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder"

Plannen voor aantrekkelijk centrum Aalsmeer

De gemeente wil Aalsmeer Dorp aantrekkelijker maken: “Aalsmeer centrum wordt aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder”. In het ontwerp van de Centrumvisie Aalsmeer en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp heeft de gemeente de wensen van plannenmakers, ondernemers, bewoners en eigenaren samengebracht en uitgewerkt. Het centrum wordt daarmee klaargestoomd voor de toekomst.

Gezelliger
Het college heeft de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Alle plekken met elkaar verbonden in een openbare ruimte van hoge kwaliteit, met voldoende verblijfs- en parkeerplekken, groen en water. Het wordt een gezelliger centrum in beleving en gebruik, met de mogelijkheid voor boodschappen bij een supermarkt en de kleine speciaalzaak, maar ook voor een kop koffie, een diner, een bezoek aan een culturele of maatschappelijke instelling of een ontmoeting op een levendig terras, een besloten plein of een prettige plek aan het water.

Neerwaartse spiraal
De centrumvisie en het beeldkwaliteitsplan komen voort uit een brede wens voor verbeteringen in ondernemersklimaat, beeldkwaliteit, bereikbaarheid en voorzieningenniveau. Het aandeel specialistische zaken en trekkers is in de afgelopen jaren afgenomen, met leegstand tot gevolg. Zonder ingrijpen wordt het voorzieningenniveau in Aalsmeer centrum steeds meer een gebied voor de dagelijkse boodschappen. Het gevaar dreigt dat het winkelgebied daarmee zijn positie verzwakt en zo in een neerwaartse spiraal terecht komt. Er zijn hiervoor maatregelen nodig zoals: de winkelstructuur, bereikbaarheid en zichtbaarheid, beeld- en verblijfskwaliteit en het voorzieningenaanbod verbeteren en de leegstand verminderen.

Deze maatregelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het heeft geen zin om de bereikbaarheid te verbeteren als er niets wordt gedaan aan de inrichting van de openbare ruimte, of om voldoende parkeerplekken te behouden als de verblijfskwaliteit niet verbetert. Juist de combinatie van doelen leidt tot een aantrekkelijker winkelcentrum. De visie en het plan gaan de komende tijd diverse inspraakprocedures in.

 

Foto: Esther Sparnaaij

Gepubliceerd: 24 mei 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×