Minister: “Weinig kans voor minder vliegbewegingen over Aalsmeer”

Met de unaniem aangenomen motie “Leefbaarheid op één” van 11 juli jl. had het volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) niets te maken. Toch kwam ze vanmorgen, maandag 19 augustus, rond tien uur aan op de Oosteinderweg. Niet zo zeer om het leven onder de aanvliegroutes van de Schiphol te ervaren maar om ervaringen te horen van inwoners en ondernemers.

Warm ontvangst
Na eerst een klein half uur 1 op 2 met burgemeester Oude Kotte en wethouder van Duijn te hebben gesproken, was het rond kwart over tien de beurt aan een uitgenodigde afvaardiging van Aalsmeerse en Kudelstaartse inwoners en ondernemers om de minister tekst én uitleg te geven over wonen en werken onder het vliegverkeer dat over onze gemeente start en landt op Schiphol. Bij het aanrijden van de gesprekslocatie werd ze tevens welkom geheten door een aantal demonstrerende inwoners die waren gewapend met spandoeken en borden.

Inhoud en emotie
De minister wilde horen wat de ervaringen en mogelijke oplossingen zijn om de hinder van het vliegverkeer te beperken. “Wilt u bijvoorbeeld minder nachtvluchten, of periodes van rust overdag?” sprak de minister. Bij veel van de sprekers schoot die ‘handreiking’ in het verkeerde keelgat. “Er moet altijd iets tegenover staan. Genoeg is genoeg”, aldus een van de uitgenodigde inwoners. “Heeft u zelf wel eens 500 vluchten per dág over uw huis gekregen, mevrouw de minister?”, vroeg een inwoner zichtbaar gefrustreerd; waarna hij een stilte liet vallen. De minister moest hierop te kennen geven dat dit niet het geval was.

Krimp
De discussie spitste zich een aantal keer kort toe op hinderbeperkende maatregelen: stillere vliegtuigen, betere isolatie. Maar de tendens die leefde bij inwoners was dat de enige manier om de leefbaarheid terug te laten keren een simpele maar evenzo rigoureuze maatregel is. Krimp: minder vliegbewegingen over Aalsmeer en Kudelstaart.
Op vragen van Radio Aalsmeer Politiek na afloop van de bijeenkomst zei minister van Nieuwenhuizen dat een krimp van het aantal vluchten op Schiphol “(…) alleen in zéér extreme scenario’s tot de mogelijkheden behoort”. Op de vraag of daarvan inmiddels sprake van is, antwoordde de minister ontwijkend.

Maximumaantal vluchten
De minister maakte duidelijk dat 500.000 vluchten op jaarbasis nu het maximale aantal vluchten is. “De luchtvaartsector moet met héle goede papieren komen om te kunnen groeien”, aldus de minister. Om  veiligheidsredenen is het maximale vliegverkeer op Schiphol vastgesteld op 540.000 vluchten per jaar”.

De rek is eruit
Ook uit de inbreng van verschillende Aalsmeerse ondernemers (veelal uit de bloemen business) bleek enerzijds dat Schiphol van groot belang is voor de economie. Sterker nog, ook groei van Schiphol is van belang. Maar het is volgens de aanwezige ondernemers, die allen ook inwoner zijn van Aalsmeer, een illusie te denken dat die langdurige groei op Schiphol kan plaatsvinden. De rek is eruit.

Luchthaven in zee
Bij monde van verschillende insprekers kwam ook het visionaire concept van een luchthaven in zee ter tafel. Volgens een inwoner zijn we in staat de bouwwerkzaamheden van een luchthaven in de Noordzee binnen 5 jaar af te ronden. Twee Nederlandse bedrijven kregen het immers voor elkaar het Suezkanaal in één jaar over de gehele lengte te verbreden. Toch temperde de minister deze oplossing voor de korte termijn daar de besluitvorming om eventueel tot een luchthaven in zee te komen een aantal decennia zou gaan duren.

Nachtmerriescenario
Dat vertrouwen voor inwoners rondom Schiphol jegens de Rijksoverheid en de Luchtvaarsector te voet komt maar de afgelopen jaren vooral te paard gaat, is voor de minister geen nieuws. “Het is een processie van Echternach” zei ze, refererend aan het Luxemburgse bedevaartsoort waar de processies doorgaans; twee stappen naar voren, één stap terug, wordt gelopen.
Afsluitend draaide burgemeester Oude Kotte niet om de hete brei heen. De overlast voor de gemeente Aalsmeer is het grootst van alle aan Schiphol grenzende gemeenten. Of je nu een inwoner bent of ook nog ondernemer met een omzet van 1,7 miljard. De grens is bereikt. Er is, aldus de burgemeester, al sprake van een nachtmerriescenario.
Minister van Nieuwenhuizen sloot zelf af met de oproep aan de gesprekspartners om strijdbaar te blijven en zich in te blijven zetten voor een leefbare gemeente.

Doorgang versperd
Het comité van ingeleide dat werd gevormd door protesterende Aalsmeerders en Kudelstaarters, deed na afloop van de bijeenkomst nogmaals van zich horen. Zij versperden de dienstwagen van de minister korte tijd de weg zodat ze niet kon vertrekken. De minister ging daarop kort met de demonstranten in gesprek waarna haar de toegang tot de Oosteinderweg weer werd gegeven. Ze zette haar werkbezoek voort naar onze buurgemeente alwaar ze in Uithoorn en De Kwakel sprak met inwoners en ondernemers. Een opvallend verschil was de mate van (journalistieke) openheid tussen het Aalsmeerse en Uithoornse werkbezoek. Aan media-aandacht had het werkbezoek in Aalsmeer niet te kort. RTL Nieuws, EENVANDAAG en BNR waren een greep uit het journaille dat zo goed en kwaad als het ging, verslag deed van het gesprek. En eerlijk is eerlijk: een aantal sprekers, waaronder de minister waren door het overvliegende verkeer soms nauwelijks te verstaan.

(tekst: redactie Radio Aalsmeer Politiek | Erik Kreike)

Foto: Radio Aalsmeer | Sem van Hest

Gepubliceerd: 20 augustus 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×