Open Brief Pierre Tuning over Centrumvisie

Pierre Tuning is een man die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Zo heeft hij ook zijn ideeën over de bereikbaarheid van het Aalsmeerse Centrum. Hij stuurde zijn zienswijze naar de gemeente Aalsmeer, maar vond hier niets over terug in de Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer. Daarom probeert hij met een Open Brief zijn zienswijze alsnog onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen.

Naar het idee van Tuning staat of valt het voortbestaan van de winkels in de Zijdstraat met de bereikbaarheid van het Praamplein. Met het feit dat het parkeerterrein achter de belangrijkste winkelstraat is gesitueerd, zullen we moeten leren leven. In de voorgestelde situatie moet het verkeer vanaf de Stationsweg eerst een rondje Raadhuisplein gaan maken. Niet handig, zeker ook niet voor de fietsers, vindt Tuning. Daarnaast wordt door de afsluiting van de Punterstraat ook een toegangsweg naar het Praamplein afgesloten.

Volgens de Oud NOS-redacteur en dichter betekent toegankelijkheid:
1. een tweebaansweg direct van de Stationsweg naar de Uiterweg (de kruising met de Van Cleeffkade opgeheven door een
(voetgangers)stukje af te sluiten),
2. een tweebaansweg – de ‘Drie-Kolommenpassage’ en de ‘Raadhuispassage’ – naar de Van Cleeffkade/Marktstraat,
3. de Punterstraat openhouden
4. de doorsteekjes van het Praamplein naar de Zijdstraat koesteren (niet alleen het Molenplein, maar ook de ‘poort’ van Kreike!).

Benieuwd of de Aalsmeerse Raad wil luisteren naar Tuning.

De volledige Open Brief van Pierre Tuning tref je hieronder aan:

OPEN BRIEF aan de Raad van de Gemeente Aalsmeer
De ‘Centrumvisie’ zal op donderdagavond 31 oktober 2019 door uw Raad worden behandeld.
Omdat in de Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer mijn zienswijze, noch die van Jaap Tromp wordt genoemd – ingeleverd op 12 juli 2019 bij de balie van het gemeentehuis – stel ik u hiervan nogmaals in kennis:

CENTRUMVISIE
Zienswijze: Pierre Tuning – 12 juli 2019

Bij deze richt ik mij tot de Gemeenteraad van Aalsmeer, als een bezorgde burger die met lede ogen aanziet wat er met het oude Dorp staat te gebeuren. Kijk naar de functie van het Praamplein. Nergens in Nederland is het parkeerterrein achter de belangrijkste winkelstraat gesitueerd. Maar in Aalsmeer is dat wel zo – en daar zullen we mee moeten leven. Het voortbestaan van de winkels in de Zijdstraat staat of valt met de bereikbaarheid van het Praamplein.

Hoe wordt het Praamplein volgens de Centrumvisie bereikt? Komende vanaf de Stationsweg slaan

 wij rechtsaf (uitkijken: zebrapad!) vóór de winkels langs het Raadhuisplein op, vóór het gemeentehuis langs, linksaf de Van Cleeffkade op naar de Uiterweg en het Praamplein. Kennelijk moet, om Lidl te bereiken, ook een rondje Raadhuisplein worden gemaakt. En hoe dat met fietsers gaat, wordt buiten beschouwing gelaten…

Nu is het Praamplein nog bereikbaar via de Marktstraat-Weteringstraat- Punterstraat, maar in de plannen wordt de Punterstraat afgesloten. Dat betekent dat van de drie toegangswegen naar het Praamplein er twee overblijven: de Uiterweg en de Dorpsstraat.
De verkeersrichting tussen Raadhuisplein en Drie Kolommenplein is ook verkeerd-om. Er zou wat voor te zeggen zijn om patiënten voor het medisch centrum die op het Drie Kolommenplein geen parkeerplaats vinden, een uitweg naar het Raadhuisplein te bieden. Die wordt nu onmogelijk gemaakt.

Als de ‘ophaalbrug’ (nog nooit opgehaald) verplaatst wordt, bouw hem dan tegenover de Gedempte Sloot. En Flora… ach, zet haar tronende in de midden van de rotonde Van Cleeffkade/Burgemeester Kasteleinweg/Oosteinderweg: een mooie binnenkomer op het hoogste punt van ons ‘Bloemendorp’.

Winkeliers en bewoners zijn blij ‘dat er wat aan het Dorp wordt gedaan’. Men realiseert zich kennelijk niet dat op deze manier het oude dorpscentrum steeds meer in zichzelf gekeerd raakt.

Toegankelijkheid betekent: (1) een tweebaansweg direct van de Stationsweg naar de Uiterweg (de kruising met de Van Cleeffkade opgeheven door een (voetgangers)stukje af te sluiten), (2) een tweebaansweg – de ‘Drie- Kolommenpassage’ en de ‘Raadhuispassage’ – naar de Van Cleeffkade/Marktstraat, (3) de Punterstraat openhouden en (4) de doorsteekjes van het Praamplein naar de Zijdstraat koesteren (niet alleen het Molenplein, maar ook de ‘poort’ van Kreike!).
Alleen toegankelijkheid kan het dorpscentrum redden.

Pierre Tuning

Gepubliceerd: 29 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×