Geveltuintjes moeten voor groener Aalsmeer zorgen

Ook inwoners van Aalsmeer zonder tuin kunnen vanaf 1 januari 2020 hun steentje bijdragen aan extra groen in de gemeente. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een geveltuin.
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken binnen van bewoners om een geveltuintje aan te mogen leggen, maar dat kon volgens de regels niet. Het college heeft nu bepaald dat het wel moet kunnen, omdat het aanleggen van geveltuinen verschillende voordelen heeft. De geveltuinen dragen niet alleen bij aan een groener straatbeeld, het regenwater dat van de gevel afstroomt kan ook makkelijker de grond in. En wanneer er klimplanten worden gebruikt, zorgt dit voor een koeler huis in de zomer.

Spelregels
Alle spelregels voor de geveltuinen zijn terug te vinden op de website van de gemeente. De belangrijkste regels zijn dat de grond eigendom blijft van de gemeente en de geveltuin maximaal 45 centimeter breed mag zijn. Verder mag er niet meer dan 40 centimeter diep gegraven worden in verband met mogelijke kabels en leidingen in de grond. De bewoner is daarnaast zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en er mogen geen hekjes of andere bouwwerken in de geveltuin worden geplaatst.

Aanvragen
Inwoners met een hoekhuis kunnen ook een geveltuin aanvragen voor de zijkant van hun woning. Mensen uit de gemeente Aalsmeer kunnen hun aanvraag doen door te mailen naar info@aalsmeer.nl of een brief te sturen naar: Gemeente Aalsmeer, t.a.v. afdeling Wijkbeheer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. De aanvraag wordt binnen zes weken behandeld. Bij goedkeuring komt er een afsprakenbrief die door de gemeente en de aanvrager wordt ondertekend. Na ondertekening van de afsprakenbrief kan de geveltuin worden aangelegd door de aanvrager.

Foto: Geveltuin (gemeente Aalsmeer)

Gepubliceerd: 10 december 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×