Rapport over nieuw afvalinzamelsysteem vastgesteld

Inwoners van Aalsmeer hebben de afgelopen maanden mee kunnen denken over het nieuwe afvalinzamelsysteem in de gemeente. Met een online vragenlijst, bewonersbijeenkomsten en lessen op scholen zijn ideeën en adviezen opgehaald die nu verwerkt gaan worden in het nieuwe beleid.

Ruim 500 volwassenen en zo’n 150 basisschoolkinderen hebben meegedacht over een betere manier van afval inzamelen. En over kansen voor de gemeente om de landelijke “Van afval naar grondstof” doelstellingen te behalen. Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft het rapport van de participatie vastgesteld. Op 17 december 2019 worden de resultaten met de gemeenteraad besproken.

Landelijke doelstellingen
De meeste inwoners zijn bereid mee te doen met een betere scheiding van hun afval. Van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt 63% het belangrijk dat de gemeente Aalsmeer de landelijke doelstellingen nastreeft. Verder vindt 9% het niet belangrijk en staat 26% hier neutraal tegenover. De overige 2% geeft aan het niet te weten. Als Aalsmeer de landelijke doelstellingen nastreeft, betekent dit dat al in 2020 75% van al de ingezamelde huishoudelijke grondstoffen te hergebruiken is én er maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar wordt ingezameld. In 2025 moet ieder jaar nog maar 30 kilo restafval per persoon ingezameld worden.

Nieuw beleid
Om deze doelstellingen te behalen is nieuw beleid nodig voor de gemeente Aalsmeer. De resultaten uit de participatie worden als advies meegenomen bij het maken van dit beleid. Medio 2020 wordt het nieuwe beleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststellen kan worden overgegaan tot een aangepast inzamelsysteem.

Gepubliceerd: 11 december 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×