"Hoewel de zorgen groot zijn, tonen veel inwoners veerkracht en solidariteit"

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland opnieuw een brief geschreven voor alle Aalsmeerders. Zij noemt daarin alle extra maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen het coronavirus en de gevolgen voor de regio Amsterdam-Amstelland. “De maatregelen hebben grote gevolgen voor ons openbare leven. Zoals u weet kunnen kinderen voorlopig niet meer gewoon naar school of naar de kinderopvang. Dit zal het dagelijkse leven voor veel ouders en kinderen de komende tijd ingrijpend veranderen. Opvang overdag is alleen mogelijk als ouders een ‘vitaal beroep’ hebben.”

Ook de sluiting van restaurants, cafés e.d. haalt Halsema aan in de brief: “Keukens van eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend openblijven voor afhalen en bezorgen. Vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee.” Ook benoemt zij de economische gevolgen, die niet mis zijn maar ook de aandacht hebben van de overheid.

“De aandacht van de gemeente, huisartsen en de GGD gaat uit naar kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen in zorginstellingen, dak- en thuislozen en vreemdelingen in de opvang. Iedereen in de zorg werkt hard en onvermoeibaar door, vooral in de ziekenhuizen waar de druk nu hoog is. Al deze mensen verdienen onze steun.”

Halsema vervolgt in de brief: “Hoewel de zorgen groot zijn, tonen veel inwoners veerkracht en solidariteit. Er zijn voorbeelden van burgerinitiatieven, veel mensen bieden vrijwillig hulp aan anderen, of het nu ouderen, daklozen of ouders met schoolgaande kinderen zijn. De komende maanden zal de strijd tegen het coronavirus veel van ons allemaal vergen. We zullen voorzichtig moeten zijn met onze sociale contacten, maar ook naar elkaar om moeten kijken en samen degenen die het kwetsbaarst zijn beschermen en helpen.”

De burgemeester van onze hoofdstad eindigt met: “Mijn hart gaat uit naar de inwoners die besmet zijn en thuis in isolatie zitten of in het ziekenhuis liggen. En ik wens u allen veel sterkte toe.”

Voor vragen kunt u bellen met het landelijke telefoonnummer 0800 — 1351.

De volledige brief kunt u hier lezen.

Foto: Tom Feenstra

Gepubliceerd: 17 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×