Jongeren melden zich om leeftijdsgenoten te helpen voor Villa Pinedo

Juist in deze periode kan het extra lastig zijn voor kinderen met gescheiden ouders om thuis te zijn terwijl thuis nu niet altijd de meest stabiele plek is. Er zijn veel kinderen die zich zorgen maken over gezondheid, het heen en weer gaan tussen hun gescheiden ouders, verschil in regels en de angst die blijft bestaan voor een eventuele lockdown omdat ze beide ouders willen blijven zien.

Jongeren realiseren zich hoe moeilijk het nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders
Kinderen met gescheiden ouders van 10-23 jaar die daar behoefte aan hebben, kunnen bij Villa Pinedo aan een Online-Buddy gekoppeld worden in de speciaal daarvoor ontwikkelde app en op het forum waar vragen kunnen worden gesteld aan ervaringsdeskundigen. Er zijn op dit moment 323 getrainde jongeren die zich vrijwillig inzetten. Dagelijks biedt Villa Pinedo 805 kinderen een luisterend oor. Een Buddy is een jongere tussen de 18 en 26 jaar met gescheiden ouders en biedt kinderen vanaf 10 jaar dit luisterend oor, steun vanuit de eigen ervaring en geeft tips over lastige of moeilijke vraagstukken. Gemiddeld duurt het contact tussen het kind en de Online-Buddy 4 maanden. Daarna is het kind weerbaar en sterk genoeg om zonder de Buddy verder te gaan.

Heel bijzonder is dat naast de stijging van het aantal aanvragen voor een Buddy er opvallend veel jongeren zich spontaan aanmelden om vrijwilliger te worden, een stijging van 66% sinds januari. Hoe mooi is het om te zien dat jongeren in deze tijd nog meer bereid zijn andere kinderen te steunen en zich realiseren hoe moeilijk het juist nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders.

Over Villa Pinedo 
Stichting Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders online hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training en forum waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen met gescheiden ouders maken hier volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen. De effectiviteit van het Buddyprogramma wordt gedurende 4 jaar onderzocht door de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie: www.villapinedo.nl 

Niet meer zorgelijke situaties dan voor de coronatijd
Alle gesprekken worden gemonitord door professionals van Villa Pinedo (pedagogen en toegepast psychologen) om de kwaliteit van de gesprekken te waarborgen en de voortgang van het contact tussen Buddy en het kind te bewaken. In tegenstelling tot wat er wordt gepubliceerd door sommige andere organisaties ziet Villa Pinedo geen stijging van het aantal zorgelijke situaties ten opzichte van de periode voor het coronavirus. Kinderen hebben veel vragen maar kunnen er met hulp van de Buddy goed mee omgaan. Het is bijzonder om te zien dat kinderen aan een luisterend oor van een Buddy veel steun ervaren, hun vragen beantwoord worden en ze het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.

Foto: Villa Pinedo | Sophie Mulder

Gepubliceerd: 6 april 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×