Kaders zonne-energie ter inzage op website gemeente

De gemeente Aalsmeer wil in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn. Om dit waar te maken zet de gemeente in op energiesparing en meer opwekken van duurzame energie. Voor hoe Aalsmeer met zonne-energie om wil gaan is nu een concept ‘Kaders zonne-energie’ opgesteld.

‘Kaders zonne-energie’ is een voorstel over hoe deze vorm van duurzame energie opgewekt kan worden in Aalsmeer. De gemeente heeft al een aantal aanvragen ontvangen van partijen die grootschalig zonne-energie willen opwekken in Aalsmeer.

Wethouder duurzaamheid Wilma Alink: “We vinden het heel belangrijk om duurzame energie op te wekken in de gemeente. Tegelijkertijd kan zo’n groot veld met zonnepanelen natuurlijk gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom willen we hier voorwaarden aan verbinden. Ik denk dat we met dit kader zorgen dat we als gemeente vooral voordeel van de zonnepanelen hebben.”

Inzage en reageren
Inwoners, marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen de visie inzien en hierop hun reactie geven. Van 15 mei tot en met 25 juni 2020 staat het concept ‘Kaders zonne-energie’ met bijbehorende stukken online op www.aalsmeer.nl/duurzaamheid om in te zien en op te reageren. Normaal gesproken zou deze visie ter inzage op het raadhuis liggen, maar in verband met de coronacrisis worden de stukken nu op de website van de gemeente geplaatst.

Aanvullend op de ter inzagelegging start in de week van 18 mei op participatie.aalsmeer.nl een online participatiemogelijkheid. Hierover volgt later meer informatie.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 15 mei 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×