Gaat de lokale omroep Amstelveen verdwijnen?

RTVA heeft met haar toekomstplannen de gemeente Amstelveen niet kunnen overtuigen de gevraagde vernieuwing en kwaliteitsimpuls te gaan leveren. “Het bedrijfsplan dat is aangeboden voldoet onvoldoende aan de gestelde criteria”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “We vinden een lokale omroep met een goed bereik die inspeelt op de mediabehoefte van deze tijd belangrijk, daarom geven we graag ruimte aan nieuwe initiatieven voor een lokale omroep in Amstelveen.”

Het college stelt de gemeenteraad voor negatief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de door RTVA aangevraagde licentie. “Zo maken we de weg vrij voor andere partijen om met een initiatief te komen waarmee wel wordt voldaan aan de gevraagde vernieuwing. Daarbij blijft de door de raad gevraagde vergaande samenwerking met NH Media het uitgangspunt.”

Beoogde vergaande samenwerking
De gemeenteraad kwam in december 2018 met een motie over de toekomst van de lokale omroep en de randvoorwaarden voor de bekostiging. Gesteld werd dat een vergaande samenwerking met NH Media was vereist. “Eind 2019 bleek dat dit te weinig van de grond was gekomen”, geeft Ellermeijer aan.
In het eerste kwartaal van 2020 is RTVA ruimte gegeven om de vernieuwing van de omroep en de samenwerking met NH Media, verder uit te werken in een bedrijfsplan. Ook werden de criteria voor de vergaande samenwerking en vernieuwing verder uitgewerkt en kwam er een externe procesbegeleider die heeft getoetst of aan deze criteria is voldaan.

Criteria
Het huidige bedrijfsplan van RTVA voldoet volgens de procesbegeleider aan vier van zeven criteria zoals bestuurlijke vernieuwing, techniek, personeelsorganisatie en werkorganisatie. Maar aan drie criteria voldoet het niet, zoals inhoudelijke vernieuwing, bedrijfsvoering en huisvesting. “Juist de beoogde inhoudelijke vernieuwing op alle mediakanalen wordt als zeer belangrijk gezien. De ingediende plannen geven niet het vertrouwen dat RTVA dit zal realiseren. Om de plannen te beoordelen zijn vooraf duidelijke criteria gesteld en wij moeten constateren dat niet aan de criteria wordt voldaan”, zegt Ellermeijer. “Amstelveen is toe aan een nieuwe lokale omroep die jong en oud aanspreekt, met moderne media-uitingen in het centrum van de Amstelveense samenleving.”

Verbijstering
Het bestuur van RTVA heeft met verbijstering kennisgenomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om RTVA de licentie voor lokale omroep in Amstelveen te ontnemen. “Het college zegt daarmee feitelijk dat het geen behoefte heeft aan een onafhankelijke Amstelveense omroep en al helemaal niet aan een sterke onafhankelijke omroep”, aldus het RTVA-bestuur. “Wij zien geen objectieve grond voor dit raadsvoorstel. De afgelopen maanden is het PBO (dat de representatie van de Amstelveense samenleving waarborgt) volledig vernieuwd en zijn de afspraken op het gebied van technische en personele samenwerking zeer gedetailleerd uitgewerkt.” Het RTVA-bestuur beraadt zich mogelijke stappen ten aanzien van het voorstel van het college om de gemeenteraad een negatief advies te laten uitbrengen over de (ruim anderhalf jaar geleden tijdig aangevraagde) uitzendlicentie voor RTVA.

Bronnen: gemeente Amstelveen en RTVA
Foto: RTVA

Gepubliceerd: 7 juni 2020 om 11:49 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×