Ruimere winkeltijden en toeristenbelasting

De gemeenteraad heeft donderdag 2 juli 2020 een aantal besluiten genomen over de toeristenbelasting en de winkeltijden. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen tegen de hinder van het luchtverkeer.

Initiatiefvoorstel winkeltijden
De gemeenteraad heeft de winkeltijden op zon- en feestdagen verruimd op voorstel van de fracties van D66, Absoluut Aalsmeer, PvdA en GroenLinks, die  daarvoor een initiatiefvoorstel hadden ingediend. De openingstijden voor winkels op de zon- en feestdagen zijn verruimd van 12.00 – 20.00 uur naar 10.00 tot 22.00 uur. Verder heeft de raad besloten om de huidige mogelijkheid voor een individuele ontheffing (in de periode van 6.00 tot 22.00 uur) in te trekken. Het initiatiefvoorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Reparatiewetgeving toeristenbelasting
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een apart tarief voor toeristenbelasting voor campings vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar. Het huidige onlangs verhoogde tarief van € 3,50 bleek namelijk voor bepaalde sectoren onbedoelde neveneffecten te hebben.

Motie minder hinder luchtverkeer
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces luidde de gemeenteraad opnieuw de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van het vliegverkeer boven Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gebeurde aan de hand van een raadsbrede motie Hinderbeperking Schiphol die unaniem werd aangenomen. Zie ook: Gemeenteraad luidt noodklok over groei vluchten

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 6 juli 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×