Programmabegroting 2021: behoedzaam beleid

Aalsmeer – Uitgangspunt van het Aalsmeerse gemeentebestuur is een financieel solide en duurzaam beleid. De begroting en het structurele begrotingssaldo zijn meerjarig financieel sluitend. Deze programmabegroting is de eerste stap in het proces waarin het college en de gemeenteraad gezamenlijk toewerken naar een financieel evenwichtig meerjarenperspectief voor Aalsmeer.

Behoedzaam
Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota deze zomer een motie aangenomen. Hiermee heeft de raad het college aangegeven langs welke lijnen verder in de toekomst tot een sluitende begroting kan worden gekomen. Dit is noodzakelijk voor het behouden van een toekomstbestendige, financieel gezonde positie van Aalsmeer. De coronacrisis zorgt voor onzekere tijden. Het is nog niet bekend welk impact dit richting de toekomst zal hebben. Ook daarom is behoedzaam financieel beleid belangrijk.

In de begroting zijn de kleinere posten uit de Kadernota verwerkt. Dit levert een structurele besparing van €100.000 op. Het andere deel van de Kadernota sluit aan bij de oplossingsrichtingen uit motie RAP. De eerste uitkomsten daarvan worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Bij de jaarrekening wordt de doorlichting van de reserves meegenomen. Dit zijn de stappen in het gezamenlijke proces van raad en college richting een evenwichtig meerjarenbeeld.

Infographic_begroting_2021

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 30 september 2020 om 20:18 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×