ArtZuid: lokale kunst in Aalsmeer

Aalsmeer – Een inhaalslag voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Met dat doel legt het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor aan de gemeenteraad om ArtZuid naar Aalsmeer te halen. Beelden naar ontwerp van amateurkunstenaars en scholieren uit Aalsmeer moeten de gemeente gaan verfraaien.

Wethouder Kunst en Cultuur Wilma Alink: “Het gaat echt een Aalsmeerse creatie worden. Onder begeleiding van een professionele, lokale kunstenaar ontwerpen amateurkunstenaars en Aalsmeerse scholieren miniatuurbeelden rondom het thema Flora. Daaruit worden zes beelden gekozen die onderdeel uit zullen maken van de volgende ArtZuid tentoonstelling en daarna een mooie plek in Aalsmeer zullen krijgen.”

Werving lokale kunstenaars en scholen
Voor ArtZuid in Aalsmeer is een stuurgroep samengesteld met brede vertegenwoordiging vanuit het Aalsmeerse culturele veld. De lokale partners zetten hun netwerk in om professionele en amateurkunstenaars te werven voor het project.

Om met de Aalsmeerse beelden aan te kunnen sluiten bij de tweejaarlijkse beeldenroute ArtZuid 2021 in Amsterdam en Amstelveen wil Aalsmeer in november starten met de uitvoering. Vooruitlopend op het raadsbesluit begint ArtZuid daarom deze week om samen met betrokkenen uit het culturele veld lokale (amateur)kunstenaars en scholen aan te schrijven. Aalsmeerse professionele kunstenaars wordt gevraagd of zij voor acht groepen amateurkunstenaars en scholieren masterclasses willen verzorgen. Cultuureducatie Amstelland zal de scholen benaderen en ook amateurkunstenaars kunnen zich aanmelden.

Zes grote beelden
Er is ruimte voor 80 amateurkunstenaars en scholieren in de masterclasses. Zij zullen onder begeleiding van de professionele kunstenaars een miniatuurbeeld  ontwerpen. Van 14 januari tot en met 8 februari 2021 worden de 80 ontworpen miniatuurbeelden in een glazen showcontainer bij de molen in de Zijdstraat gepresenteerd aan de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Zij kunnen tijdens die periode stemmen op hun favoriete ontwerp. Op 15 februari wordt op basis van het aantal stemmen en een juryoordeel van deskundigen de uitslag van de winnende ontwerpen bekend gemaakt. De zes beelden uit die in het groot uitgevoerd worden, gaan deel uitmaken van ArtZuid 2021. Daarna wordt een mooie plek in de gemeente Aalsmeer uitgezocht voor de beelden.

Financiering
De beoogde financiering voor het project komt uit de reserve kunstzinnige verfraaiing. Deze reserve wordt gevuld door afdrachten van projectontwikkelaars van nieuwbouwprojecten en is bestemd voor het plaatsen van kunst in openbare ruimte. De afgelopen jaren is het jaarlijkse budget voor beeldende kunst in openbare ruimte nauwelijks besteed.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 6 oktober 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×