Toch weer samenwerking met Amstelveen?

Aalsmeer – Dinsdag 24 november werd in een extra commissievergadering het voorstel voor een nieuwe bestuurlijke samenwerking besproken. De gemeente Aalsmeer wil haar bestuurlijke zelfstandigheid borgen en meer grip, invloed en sturing hebben op haar beleid en dienstverlening. Ook wil de gemeente haar dienstverlening dichter bij de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het college van B&W heeft daartoe een voorstel gemaakt en voorgelegd aan de raad.

In het voorstel vraagt het college om in onderhandeling met de gemeente Amstelveen te mogen gaan om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Daarnaast vraagt het college een veranderproces in te mogen zetten waarin onder andere een compacte innovatieve Aalsmeerse organisatie wordt opgebouwd. Tevens wordt gevraagd € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en het transitieproces in de komende jaren.

De commissieleden hadden, omdat er al veel over gesproken is in een tijdelijke commissie, geen vragen voor het college. Alle fracties gaven aan achter het voorstel te staan. Met dit positieve advies kan dit voorstel in de raadsvergadering van 10 december 2020 behandeld worden.

Chatsessie
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op 10 december gaan de leden van de tijdelijke raadscommissie toekomstige dienstverlening met inwoners in gesprek via een chatsessie op 1 december tussen 19.00 en 20.00 uur. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden. Dit kan door een e-mail sturen aan chatsessie@aalsmeer.nl.

Foto: © Radio Aalsmeer | John Tesselaar

Gepubliceerd: 27 november 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×