Breedplaatvloeren in gebouwen onderzocht

Aalsmeer –  De Rijksoverheid heeft een onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van gebouwen waarin zogenaamde breedplaatvloeren zijn gebruikt. Aanleiding hiervoor is het instorten van een parkeergarage in aanbouw in Eindhoven Airport in mei 2017, waar dit type vloeren was gebruikt.

Brief
Na een eerste inventarisatie in de basisadministratie heeft de gemeente een aantal gebouweigenaren geïnformeerd die mogelijk onder de onderzoeksplicht vallen. Het kan zijn dat ook eigenaren van gebouwen waar de onderzoeksverplichting niet voor geldt, zijn benaderd. De gemeente wil in beeld krijgen in welke gebouwen breedplaatvloeren aanwezig zijn waarvoor de onderzoeksverplichting geldt. Daarom vraagt zij gebouweigenaren die hierover een brief van de gemeente hebben ontvangen, contact op te nemen met het Team Veiligheid en Handhaving Wabo. Ook als op uw gebouw(en) de onderzoeksverplichting niet van toepassing is. Op deze manier krijgt de gemeente een volledig beeld.

Onderzoek volgens stappenplan
Gebouwen die onder de onderzoeksplicht van het Rijk vallen, moeten het onderzoek uitvoeren volgens een wettelijk vastgesteld stappenplan. De gemeente heeft de taak handhavend op te treden als een gebouweigenaar niet aan de regelgeving voldoet. Meer informatie over het onderzoek en het bijbehorende stappenplan is te vinden op www.rijksoverheid.nl/breedplaatvloeren.

Melden
U kunt een e-mail sturen naar wabo@aalsmeer.nl waarin u aangeeft of uw gebouw onder de onderzoeksverplichting valt of niet. Naar ditzelfde adres kunt u ook het onderzoeksrapport sturen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Team Toezicht en Handhaving Wabo via telefoonnummer (020) 540 49 11.

Foto: Pixabay (foto ter illustratie)

Gepubliceerd: 31 maart 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×