Breggevaart in Calslagen wordt goot(je)

Calslagen – Negen jaar geleden werd een stedenbouwkundig plan ‘Nieuw Calslagen’ opgesteld. Met als uitgangspunt het zichtbaar maken van cultureel erfgoed door het in te bedden in de nieuwe planvorming. Belangrijke aanleiding was daarin o.m. de Breggevaart en het voormalig kruispunt met de Herenweg. Dit water vormde in Kalslagen tot 1882 een verbinding tussen de Westeinderplas en de Legmeerplassen compleet met een sluisje in de sloot die pal voorlangs het kerkje van Kalslagen stroomde. In de afgelopen twee eeuwen slibde de sloot dicht en werd het kerkhofje als monument opgemeten.

‘Oud Nuus’, het tijdschrift van de Stichting Oud Aalsmeer stelt in het juni nummer dat het mooi is dat er aandacht wordt besteed aan een ‘herleving’ van de Breggevaart. In een artist impression op de website van dit nieuwe wijkje een ruime sloot is afgebeeld. Dat water is ook ingetekend voor de plattegrond van de voormalige kerk van Kalslagen. De teleurstelling is dan ook groot als vlak voor het gereed komen van het wijkje blijkt dat de Breggevaart van cultuurhistorische aanleiding tot een sluitpost is geworden. De geplande vaarsloot blijkt veeleer een smalle, diep liggende goot te zijn geworden die in niets doet denken aan een voormalige vaarroute. Niemand is hier achteraf tevreden mee en niemand kan er ook wat mee. Een gemiste kans voor open doel. Niettemin wordt er nu gekeken of de vaart niet alsnog verbreed kan worden.

Foto: De Breggegoot | J.W. de Wijn

Gepubliceerd: 8 juni 2021 om 7:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×