Mantelzorgers Aalsmeer boven de 60 miljoen euro waard

Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de regio Amstelland-Haarlemmermeer is dit minimaal 272 miljoen en voor Aalsmeer boven de 60 miljoen euro. Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in de regio hun werk neerleggen. Dan zou dat voor Aalsmeer richting de 80 miljoen euro gaan. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland (9,3 duizend in Aalsmeer) ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten. De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op https://www.mantelzorg.nl/professionals/de-maatschappelijke-waarde-van-mantelzorg/

Mantelzorgcijfers in de regio
In de regio Haarlemmermeer-Amstelland maken gemeenten gebruik van de diensten van regionale mantelzorgorganisatie Mantelzorg & Meer. In deze gemeenten zijn jaarlijks ongeveer 95.800 mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. 

In deze regio besteden mantelzorgers ruim 28.9 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 272 en 477 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers maken daarnaast ongeveer 33.9 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit deze regio er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Ecorys schat die kosten tussen de 610 en 836 miljoen euro per jaar. Terwijl de regio vanuit het Rijk bij benadering 2 miljoen euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de Wmo zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet altijd wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen.

 

Versterk mantelzorgondersteuning en voorkom bezuinigingen

Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg & Meer opgeroepen om de huidige budgetten te handhaven en gezien het maatschappelijk belang zelfs te verhogen en eventuele bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.  

 

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 16 juli 2021 om 14:24 uur, geschreven door Ilse Zethof

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×