Convenant waterveiligheid: camera's op de Poel

Aalsmeer – Het convenant Waterveiligheid moet het op het water in Aalsmeer veiliger maken. Dit is een set afspraken over veilig, verantwoord en duurzaam gebruik van de Westeinderplassen. Vertegenwoordigers van jongeren, Buurtwerk, de Stichting Aalsmeer Westeinderpromotie en de gemeente Aalsmeer zetten gezamenlijk hun handtekening.

Het convenant bevat afspraken over geluid, afval en veilig varen. Het is bedoeld als herenakkoord en als uitgangspunt voor doorlopend contact tussen de diverse partijen. De afgelopen jaren is de overlast en onveiligheid door hard varen, harde muziek, vernielingen en vervuiling toegenomen. Deze afspraken moeten deze overlast verminderen.

Brede aanpak
“We zetten breed in op zowel preventief als repressief optreden”, zegt loco-burgemeester Robert van Rijn die tevens portefeuillehouder recreatie en toerisme is en het convenant mede ondertekende. “We blijven met alle betrokken partijen rechtstreeks in gesprek over hoe we samen ons unieke plassengebied leefbaar houden”. Jongeren in diverse leeftijdscategorieën worden daarbij uitgedaagd om ambassadeurs van de Westeinder te worden en basisschoolkinderen krijgen voorlichting over het unieke gebied, de aanwezige natuur en veilig varen. Er komen vaste plekken voor het ophalen van mensen en maaltijden, de zogenaamde P&P (pizza&personen) plekken en er wordt ingezet op effectievere afvalverwerking en opruimdagen.

Denken in mogelijkheden
Burgemeester Gido Oude Kotte: “De hele aanpak is gebaseerd op denken in mogelijkheden. De gemeente Aalsmeer wil leuk en gezellig recreëren niet onnodig moeilijk maken. Twee of drie dagen per jaar gaan we de poel aan de jongeren geven. Daartegenover houden ze zich de rest van het jaar aan de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken. Ook toekomstige generaties moeten van het gebied kunnen genieten. Dat kan alleen als we daarvoor nu de basis leggen en die bewaken”.

Contacten versimpelen
Uit gesprekken met omwonenden van het gebied en jachthaveneigenaren kwam stevige kritiek op het in de ogen van betrokkenen trage reageren van politie op klachten. Bovendien werd het ingrijpen vaak als te weinig doortastend ervaren. “Dat beeld willen we graag anders”, zegt Oude Kotte. “De inzet van politie en handhaving is al behoorlijk opgeschroefd. We gaan nu stevig aan de slag met de communicatie tussen bewoners, politie en handhaving.

Camera’s op de poel
Er wordt op dit moment gewerkt aan snelheidscamera’s op de Kleine Poel om hard varen en onveilig vaargedrag te kunnen beboeten.  Ook wordt gedacht aan mobiele camera’s die willekeurige plekken kunnen observeren, om vernielingen en vervuiling te kunnen beboeten en eigenaren de mogelijkheid te geven schadevergoedingen te kunnen verhalen. “Gedacht is aan de inzet van drones, maar dat bleek niet te realiseren”, zegt de burgemeester. “De camera’s komen nu op strategische plekken maar ook op steeds andere locaties. Op die manier is niet te voorspellen waar je gepakt kunt worden”.

Elkaar aanspreken
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak rond de Westeinderplassen is dat wij elkaar aanspreken op gedrag. Jong en oud, ondernemers en gebruikers van de Westeinderplassen. Dit is ook het uitgangspunt in het convenant waterveiligheid. Als door jeugd herhaaldelijk de omgangsnormen worden geschonden, worden zij èn hun ouders door middel van een brief aangesproken op het ongewenste gedrag. Daarnaast kunnen nog andere sanctie worden ingezet vanuit o.a. de APV.

Foto: Elbert Huijts | © Radio Aalsmeer

Gepubliceerd: 5 augustus 2021 om 15:02 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×