Column Ernst de Jong: "De advent begint, laten wij hem goed gebruiken"

Ernst de Jong is een 56-jarige geboren Amsterdammer die sinds 2006 in Nieuw Oosteinde woont. Hij werkte 28 jaar als handelaar in grondstoffen, maar timmert dit jaar als zelfstandig ondernemer aan de weg. Naast diverse opdrachten als Consultant en Interim Manager, verkoopt hij bestaand hout, uit Rusland in de Benelux. Dit hout wordt weer gebruikt in het interieur of er worden weer meubels van gemaakt. Schrijven vindt hij leuk, vandaar dat hij zich aansloot bij de redactie van Radio Aalsmeer en nu ook als columnist. Iedere twee weken verschijnt er een pennenvrucht van zijn hand. Vandaag column nummer 43: ‘De advent begint, laten wij hem goed gebruiken’.

Tsja, ik hoor jullie denken: ,,Is die Ernst zo kerkelijk?” Het antwoord daarop is nee. Ik ben katholiek opgevoed, ik vind de kerkelijke rituelen ongeacht of het Christelijke, Joodse of Moslim rituelen zijn erg mooi, maar het maakt geen deel uit van mijn dagelijkse leven. Toch ga ik het hebben over de advent. De advent is een periode van verwachting en hoop. Een nieuwe tijd van verlichting breekt weldra aan. Wij zitten in een moeilijke periode. Een periode van lock-downs, isolatie en de daaruit voortvloeiende stress. In de samenleving is er een grote tweedeling ontstaan die steeds scherper wordt. ‘Gevaccineerden’ en ‘Niet-gevaccineerden’ staan lijnrecht tegenover elkaar. Mensen uiten hun gevoel van onvrede en frustratie middels demonstraties die helaas meestal ontaarden in rellen omdat er kleine groeperingen bewust gebruik maken van dat gevoel van onvrede en er enkel en alleen op uit zijn om rotzooi te trappen en de samenleving te ontwrichten.

Op kleinere schaal zien wij ook op de werkvloer dat, nog vóórdat er al een 2G situatie bestaat, collega’s zich zorgen maken en zich benadeeld voelen. De mensen met vaccinatie zien dat de werkdruk toeneemt, omdat ze het werk van niet gevaccineerden moeten overnemen wanneer deze geen toegang krijgen tot kantoor en omdat nu eenmaal niet alles van huis uit geregeld kan worden. Niet-gevaccineerden voelen zich gediscrimineerd omdat ze worden beperkt in hun bewegingsruimte. Op nóg kleinere schaal zie je een tweedeling ontstaan binnen de familiaire kring. Als voorbeeld noem ik een ouder echtpaar van rond de tachtig jaar. De man is net herstellende van een lange periode van intensieve bestraling als gevolg van een tumor. Het gaat redelijk goed met hem, maar zowel hij als zijn vrouw zijn letterlijk uitgeput van alle medische handelingen van het afgelopen jaar en hebben ervoor gekozen zich niet te laten inenten, accepterende dat ze hierdoor wellicht niet naar een restaurant of theater kunnen. Daar zit het probleem ook niet in. Het probleem is dat hun kinderen, wel ingeënt, niet meer langs durven komen met de kleinkinderen zodat deze twee ‘oudjes’ al bijna twee jaar hun kleinkinderen niet hebben gezien. Hartverscheurend. Een ander voorbeeld is een werkend echtpaar, de kinderen zijn uit huis.  De één vind het niet nodig om zich te laten inenten omdat ze gezond is en twijfelt aan de goede werking van het vaccin en is zéér wantrouwend tegen de goede bedoelingen van de overheid. De ander heeft zich laten vaccineren, omdat hij alleen daardoor zijn werk kan uitvoeren. Waar de één de zondag wil besteden aan ontspanning binnen de familie en vriendenkring, wil de ander het liefst elke week demonstreren tegen het huidige kabinetsbeleid. Dit leidt binnen een zeer hecht huwelijk tot relationele problemen, waarbij het onderwerp ‘Vaccinatie’ zoveel mogelijk wordt vermeden en ze elkaar langzaam aan het verliezen zijn.

Ik ben geen dominee of priester, maar ik weet wel dat het makkelijk is om de verschillen bij elkaar op te zoeken en andere mensen continu proberen te overtuigen van hun ongelijk.

Laten we alsjeblieft elkaar proberen óp te zoeken, te kijken wat ons bindt, respect hebben voor elkaar. Stap over je eigen schaduw heen, probeer een ander even een periode niet van jouw gelijk te overtuigen, reik elkaar de hand, omhels elkaar. Zelfs als dit inhoud dat je soms de regels met betrekking tot Covid-19 even overtreedt. Gebruik deze tijd om richting de Kerst te streven naar vrede, in jezelf, binnen je gezin en vriendenkring, op je werk en dus in de hele samenleving. Ik denk dat eenieder daar heel gelukkig van wordt.

Ernst de Jong

Gepubliceerd: 28 november 2021 om 12:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×