‘Kansrijke Start’ voor veilig, gezond én kansrijk opgroeien

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders in Aalsmeer wil dat ieder kind in de gemeente veilig, gezond én kansrijk kan opgroeien. Professionals uit verschillende organisaties hebben zich verenigd in de coalitie ‘Kansrijke Start’, die inzet op de eerste 1000 levensdagen. Zaterdag 20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd. In Nederland heeft ongeveer 16% van alle kinderen een valse start bij de geboorte. Daardoor krijgen zij later vaker psychische en fysieke problemen, zoals gedragsproblemen bij complexe thuissituaties, overgewicht en hart- en vaatziekten. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

Coalitie Kansrijke Start
“Aalsmeer is een gemeente waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen in het onderwijs en de ruimte krijgen om te sporten en culturele activiteiten te ontplooien”, zegt wethouder jeugd en onderwijs Bart Kabout. “Zodat zij zich, passend bij hun mogelijkheden en ambities, kunnen ontwikkelen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving”. In Aalsmeer bestaat sinds juni 2020 de lokale coalitie ‘Kansrijke Start’. Die coalitie zet in op een gezonde zwangerschap voor elke vrouw en de best mogelijke start voor elk kind. Daarbij is er extra aandacht voor kinderen in (potentieel) kwetsbare situaties en voor (aanstaande) ouders die extra steun kunnen gebruiken.

Samenwerking medisch- en sociaal domein
De coalitie Kansrijke Start bestaat uit professionals uit de volgende organisaties: Huisartsen coöperatie Amstelland, Participe Amstelland, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Eerstelijns verloskundigen Amsterdam Amstelland, Ziekenhuis Amstelland, GGD Amsterdam, de Kraamvogel, Zorg & Zekerheid, Centering en Pharos. Deze partners werken samen aan vier urgente thema’s: conflictscheidingen, vroegsignalering, schaarste (armoede/minima) en ontmoeten.

De thema’s en de acties
“Voor elk thema worden specifieke acties ondernomen”, zegt Bart Kabout. “Zo maken bijna alle leden van de coalitie inmiddels gebruik van MULTIsignaal. Een systeem waarbij professionals sneller met elkaar in contact komen en hulp en ondersteuning beter op elkaar kan worden afgestemd”. Op het thema (conflict)scheidingen verwijzen de leden van de coalitie bijvoorbeeld naar groepsinterventies voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Bij het thema ontmoeten staat ‘leren van elkaar’ centraal. Het medisch en sociaal domein wisselen daarbij informatie met elkaar uit en weet elkaar mede daardoor makkelijker te vinden.

Gepubliceerd: 17 november 2021 om 20:47 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×