Vrachtwagenverbod rondom Burgemeester Kasteleinweg

Aalsmeer – Als iets veelbesproken is in Aalsmeer is dat wel de Burgemeester Kasteleinweg en de drukte op de omliggende wegen. Op dit moment rijden er veel vrachtwagens door de woonwijken, ten zuiden van de Burgemeester Kasteleinweg. Om deze ongewenste vrachtwagens te weren uit de woonwijk rondom de Burgemeester Kasteleinweg heeft de gemeente Aalsmeer vanaf donderdag 23 december 2021 een vrachtwagenverbod voor deze omgeving ingevoerd. Dit verbod geldt alleen voor doorgaand vrachtverkeer, niet voor bestemmingsverkeer in dit gebied.

Wethouder Robert van Rijn: “We hebben veel gesprekken gevoerd met een afvaardiging van bewoners van de Ophelialaan en de Hortensialaan. Een veel gehoorde klacht in deze gesprekken was dat er veel vrachtwagens rijden door de woonwijk rondom de Burgemeester Kasteleinweg”. Daarom is besloten om voorlopig een vrachtwagenverbod in te voeren. Op deze manier worden we doorgaande vrachtwagens gedwongen om via de N201 te rijden. “Uiteraard gaan we dit de komende tijd monitoren om te kijken of dit het gewenste effect heeft”, aldus Van Rijn.

Verdere acties
Begin november heeft de gemeente een quick scan laten uitvoeren. In dit onderzoek is gekeken hoe het verkeer zich gedraagt en of verkeersdeelnemers de nieuwe situatie voldoende begrijpen. Dit onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de korte termijn. Zo komen er extra markeringen en borden om de weggebruikers te wijzen op de nieuwe verkeerssituatie.
Daarnaast voert de gemeente in het voorjaar van 2022 een onderzoek uit, waarbij op diverse plekken langs de Burgemeester Kasteleinweg het verkeer geteld wordt om te kijken hoe het verkeer zich verplaatst in de nieuwe situatie. Na dit onderzoek wordt gekeken of er aanpassingen aan de weg nodig zijn.

Gepubliceerd: 28 december 2021 om 21:50 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×