Aalsmeer strijdt tegen dakloosheid

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer werkt regionaal samen om dakloosheid tegen te gaan. Ook wordt opvang en begeleiding geboden aan mensen die dakloos zijn. Lokaal doen wat kan en waar het moet regionaal. Dit staat in het Regioplan ‘Een nieuwe start in Amstelland’.

Het vroegtijdig signaleren van dakloosheid en er snel op reageren is van groot belang. Wethouder Zorg Wilma Alink: “Door deze regionale samenwerking kunnen we mensen die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, sneller een oplossing bieden. Niet alleen met een dak boven hun hoofd, maar ook qua zorg en welzijn. Als regio kunnen we meer dan als gemeente alleen.”

Beter perspectief
In het ‘Regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid 2022-2025 Een nieuwe start in Amstelland’ staat hoe de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een beter perspectief bieden bij (dreigende) dakloosheid. Het gaat daarbij niet alleen om de meest kwetsbare groep – waarbij verslaving, schulden, psychiatrische situatie een rol speelt- maar ook om ‘economische’ of ‘zelfredzame’ daklozen. Dit zijn mensen die doorgaans geen zware zorgvraag hebben, maar die niet in staat zijn om zonder ondersteuning een eigen woonruimte te vinden.

Samenwerking
De bestaande samenwerking met Amsterdam blijft. De Amstellandgemeenten werken daarnaast sinds een jaar intensief samen als het gaat om preventie, begeleiding en het creëren van opvang en tijdelijke woonplekken voor ‘economisch’ dak- en thuisloze mensen. Het doel van de samenwerking is om op het gebied van dakloosheid en beschermd wonen te komen tot meer expertise en een betere ondersteuning voor inwoners die te maken krijgen met (dreigende) dakloosheid.

Inmiddels zijn er in de regio verschillende plekken gerealiseerd. Bijvoorbeeld een locatie waar begeleiding aanwezig is (14 plekken) en plekken in een leegstaand kantoorpand (5 plekken). Daarnaast is een Parents house gerealiseerd (3 plekken), waar gescheiden ouders een tijdelijke woonplek in de buurt van hun kinderen kunnen krijgen.

Opvang voor gezinnen
Aangezien de onderwerpen relatief nieuw zijn voor de Amstellandgemeenten, is het Regioplan opgesteld als een ontwikkelagenda. Eén van de ontwikkelpunten is de opvang voor dakloze gezinnen. Voor deze groep zijn op dit moment nog onvoldoende plekken beschikbaar. Het plan wordt naar verwachting in februari/maart besproken in de vijf gemeenteraden van Amstelland.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 13 januari 2022 om 18:07 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×