Upgrade openbare schoolpleinen

Aalsmeer – In een nieuw schoolpleinenplan hebben schoolbesturen, directies en de gemeente afspraken gemaakt over het beheer en het onderhoud van de schoolpleinen in Aalsmeer en Kudelstaart. Veel schoolpleinen blijven buiten schooltijd tot zeven uur ’s avonds beschikbaar voor kinderen in de wijk. Er zijn ook afspraken gemaakt over de afhandeling van schade door vandalisme.

“Als gemeente willen we optimaal gebruik maken van de schoolpleinen als openbare buitenruimte voor de kinderen in de wijk”, zegt wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout. “De schoolpleinen gaan daarom na schooltijd niet direct ‘op slot’. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over de afhandeling van schade door vandalisme, dat vaak na schooltijd plaatsvindt”.

Verschillende scenario’s
In meerdere werksessies zijn scenario’s uitgewerkt voor onderhoud, beheer, eigendomssituatie en openstelling voor de wijk van de schoolpleinen. De meeste basisscholen (OBS Samen Een, De Brug, de Oosteinderschool, De Zuidooster, Antoniusschool en OBS Kudelstaart) hebben de voorkeur voor het scenario waarbij het schoolbestuur verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud van het schoolplein en de huidige eigendomssituatie (die verschilt per plein) gehandhaafd blijft. Kosten voor beheer en onderhoud zijn fiftyfifty verdeeld tussen deze
schoolbesturen en de gemeente. Vandalisme wordt in dit scenario voor 75% betaald door de gemeente en voor 25% door de schoolbesturen.

IKC Triade werkt sinds 2019 met de constructie waarbij het plein is toegevoegd aan het gemeentelijk speelvoorzieningenareaal waarbij beheer en onderhoud volledig door de gemeente als eigenaar is opgepakt. De Jozefschool en KC De Ruimte hebben de voorkeur om hun schoolpleinen niet openbaar toegankelijk te stellen voor kinderen uit de wijk. Voor deze scholen blijft de huidige situatie gehandhaafd en worden er geen aanvullende afspraken gemaakt.

Upgraden pleinen
De doelstelling is om alle schoolpleinen, op termijn, te laten voldoen aan de zogenoemde 0-situatie: voldoende speelwaarde, vervanging verouderde speeltoestellen en aansluiting op de huidige speelbehoeften. De basisscholen die bovengenoemde afspraken hebben gemaakt met de gemeente én hun pleinen openbaar toegankelijk blijven houden na schooltijd, ontvangen een eenmalige investeringsbijdrage van € 5.000 euro voor het upgraden van hun schoolplein.

Gepubliceerd: 9 maart 2022 om 20:57 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×