Installatie commissieleden door burgemeester

Aalsmeer – Vorige week is de nieuwe gemeenteraad van Aalsmeer geïnstalleerd. Nu kunnen de fracties commissieleden voordragen om hen te ondersteunen bij het raadswerk. Deze voorgedragen commissieleden worden woensdag 13 april 2022 geïnstalleerd en kunnen daarna direct aan de slag. Tevens worden in deze vergadering raadsleden benoemd als commissievoorzitter, plaatsvervangend voorzitter van de raad en als lid van diverse interne en externe commissies.

Raadslid vs commissielid
De benoemde raadsleden zijn allemaal direct verkozen op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben stemrecht in de gemeenteraadsvergadering. Veel onderwerpen waarover besloten wordt, worden voorbesproken in commissievergaderingen. Aan deze vergaderingen mogen ook leden deelnemen die niet verkozen zijn. Elke fractie mag maximaal twee commissieleden voordragen om hen te ondersteunen. Deze leden dienen wel officieel geïnstalleerd te worden. Met ingang van deze nieuwe raadsperiode wordt gekozen voor de term commissielid in plaats van fractieassistent, omdat dit beter aansluit bij de Gemeentewet.

Installatie
De voorgedragen commissieleden worden door de burgemeester geïnstalleerd. Hierbij leggen zij de eed of de belofte af: ze zweren trouw te zullen zijn aan de Grondwet. Hierna zijn zij officieel in functie als commissielid namens hun fractie.
Publiek is van harte welkom in het raadhuis, maar de raadsvergadering is ook online te volgen via de website. Tevens zijn hier alle stukken te vinden. De vergadering begint om 20.00 uur.

Foto: de nieuwe gemeenteraad

Gepubliceerd: 5 april 2022 om 20:41 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×