Nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen zijn in volle gang. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast naar een puntensysteem en er komt een digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten. De veranderingen gaan 16 januari 2023 in. Het nieuwe systeem houdt rekening met inschrijfduur, de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Daarnaast blijft het systeem van toewijzing bij urgentie bestaan en blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.

Wethouder Willem Kikkert : “In het nieuwe systeem komen mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Door deze aanpassing gaan de woningen naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en maken ook jongeren, als ze actief zoeken, meer kans.”

Situatiepunten
Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en jongeren in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.
Met ingang van het nieuwe systeem worden de opgebouwde jaren overgenomen in het nieuwe puntensysteem. Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 26 september 2022 om 21:09 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×