Nog geen bestemmingsplan, eerst verkeersonderzoek Westeinderhage

Aalsmeer – Op dinsdag 13 september kwamen de leden van de commissie Ruimte bijeen om hun oordeel te geven over o.a. het bestemmingsplan Westeinderhage in Kudelstaart. De bespreking over het bouwplan van de 267 woningen in Westeinderhage leverde de nodige discussie op.

Alle fracties zijn het eens dat er gebouwd moet worden om te voorzien in de grote behoefte aan woningen in de gemeente. Ook waren alle fracties het eens dat de afwikkeling van het verkeer een groot punt van zorg is. Niet alleen het verkeer dat de nieuw te bouwen wijk oplevert maar ook de verkeersituatie van heel Kudelstaart. Meerdere fracties pleitten daarom om eerst een onderzoek te doen naar de meest veilige optie voor het verkeer op de Bilderdammerweg. De bewoners hadden immers voorgesteld om een rotonde te maken in plaats van een kruising.

Uiteindelijk bleek een meerderheid voorstander om eerst het verkeersonderzoek te doen alvorens verder te praten over het plan. Zodoende vindt er over het bestemmingsplan Westeinderhage geen besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 29 september aanstaande en komt het plan op een later moment terug in de commissies.

Gepubliceerd: 15 september 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×