‘Geen ruimte voor tweede supermarkt in Kudelstaart’

Kudelstaart – Zo luidt tenminste de eindconclusie uit het onderzoek dat Onderzoeksbureau Ginder in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Pas in de periode 2035-2040, na afronding van alle nu bekende woningbouwplannen, ontstaat mogelijk ruimte voor een tweede supermarkt. Volgens het onderzoek is de enige geschikte locatie hiervoor de plek waar Kindcentrum De Ruimte is gevestigd. Deze locatie is echter niet beschikbaar.

De gemeenteraad heeft begin 2022 een startnotitie vastgesteld voor de bouw van 279 woningen zonder supermarkt bij Hoofdweg Zuid. Gezien de grote behoefte aan woningen, is dit later aangepast naar 300 woningen. Wel is bij de vaststelling een motie aangenomen om nogmaals te onderzoeken of er ruimte is voor een tweede supermarkt in Kudelstaart, en wat daarvoor de beste locatie zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen een supermarkt in het centrum van Kudelstaart een toegevoegde waarde kan hebben. Bij de keuze voor de locatie zijn de ondernemersvereniging en de Dorpsraad van Kudelstaart betrokken. De beoogde locatie, waar nu Kindcentrum De Ruimte staat, is niet beschikbaar. De schoolbesturen voor het basisonderwijs in Kudelstaart stellen samen met de gemeente een integraal huisvestingsplan op voor alle drie de basisscholen. Het rapport over de supermarkt is met een presentatie aan de Dorpsraad Kudelstaart en de winkeliersverenigingen Kudelstaart toegelicht.

Gepubliceerd: 23 december 2022 om 16:44 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×