Aalsmeer verliest op een avond twee wethouders

Robert Van Rijn

Aalsmeer – Donderdagavond 16 maart heeft een heftige gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden. Eerder maakte wethouder Robert van Rijn (VVD) al bekend op te stappen als wethouder. Hij lichtte tijdens de raadsvergadering toe waarom hij deze stap heeft gezet. In een emotionele uiteenzetting werd duidelijk dat twee personen binnen het college op zijn zachtst gezegd niet op een lijnliggen en dat er sprake was van solistisch gedrag van een der collega’s. Van Rijn gebruikte een metafoor van een oranje verkeerslicht. Je maakt daarbij de afweging om door te rijden omdat je haast hebt of je kiest om te stoppen vanwege de veiligheid van je medeweggebruikers. Zijn standpunt werd helder door de toevoeging dat het niet past altijd door oranje te rijden.

Dick Kuin
Zonder een naam te noemen werd duidelijk dat hier wethouder Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) werd bedoeld, die overigens niet aanwezig was in de raadszaal. Tevens noemde Van Rijn het gebrek aan daadkracht van de Raad, waar in één jaar nog niets was gerealiseerd, als tweede reden om zijn ontslag aan te bieden.  Na de verklaring van Van Rijn waren veel raadsleden verbijsterd, verbaasd en zelfs geschokt. Hierna werd de vergadering uiteraard geschorst om de ontstane situatie te bespreken.

Motie
In een reactie van het college werd duidelijk dat de overgebleven collegeleden het vertrouwen in wethouder Dick Kuin kwijt waren en hem verzocht hadden zijn functie neer te leggen. Daar heeft Kuin negatief op gereageerd.  Na vervolgens diverse schorsingen werd door D66 een motie, mede namens CDA en VVD, ingediend waarin de raad werd verzocht wethouder Kuin met onmiddellijke ingang te ontslaan.

Ontslag
De fractie van AA had al voorgesteld om met de coalitiepartijen maandag a.s. de ontstane situatie te bespreken. De fractie zou de motie daarom niet ondersteunen. De fracties van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA wilden meer tijd om over de motie na te denken en besloten niet aan de stemming mee te doen.
De uitslag van de motie: 14 voor, 6 tegen en daarmee werd het ontslag van wethouder Kuin definitief. Dat betekent dat het College nog maar uit twee wethouders bestaat: Kikkert (D66) en Kabout (CDA). Volgende week gaat bekeken worden hoe de ontstane situatie wordt opgelost.

Bekijk hier de hele raadsvergadering terug.

Foto: Het Aalsmeerse college met rechts Dick Kuin

Gepubliceerd: 17 maart 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×