Financiële compensatie omwonenden Schiphol

Schiphol – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag 20 april bekend gemaakt dat omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen in aanmerking voor financiële compensatie wegens geluidsoverlast. Mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden zouden deze compensatie kunnen aanvragen.

Rondom Schiphol liggen handhavingspunten met grenswaarden voor hoeveel geluid er maximaal mag worden veroorzaakt. Aan de hand van die handhavingspunten wordt getoetst of aan de grenswaarden wordt voldaan. Maar omdat er de afgelopen jaren al werd gevlogen volgens nieuwe regels die nog niet officieel waren vastgelegd (het anticiperend handhaven) werd er door de ILT niet gehandhaafd op overschrijding van die grenswaarden.

Nadeelcompensatie
Negen omwonenden hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden door het anticiperend handhaven en dienden verzoeken in om nadeelcompensatie. Een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. dr. Onno te Rijdt bracht in opdracht van het ministerie van IenW een advies uit over de verzoeken. De commissie oordeelde dat het anticiperend handhaven inderdaad tot gederfd woongenot leidt.

Brief
Het ministerie neemt het advies over en heeft laten onderzoeken hoeveel andere omwonenden te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden. Het gaat om zo’n 4600 adressen. In de week van 24 april krijgen de bewoners van de betreffende adressen van het ministerie een brief met informatie over de nadeelcompensatie en de aanvraagprocedure.

Voor het einde van het jaar
Van 1 mei tot en met 31 juli 2023 kunnen zij een aanvraag voor nadeelcompensatie indienen. Het streven is om alle aanvragen binnen 8 weken na het sluiten van de termijn te beoordelen. Dat betekent dat de meeste mensen hun compensatie voor het einde van het jaar ontvangen. De hoogte van de nadeelcompensatie is afhankelijk van de mate van de overschrijding en de WOZ-waarde van het adres. Voor alle adressen die in aanmerking komen voor nadeelcompensatie is dit berekend. De verwachting is dat het merendeel van de bedragen valt in een bandbreedte tussen de € 50 en € 2.200.

Gepubliceerd: 20 april 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×