Column: "Ach een lintje"

Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week Frans Huijbregts.

“Dertien onderscheidingen bij Lintjesregen 2023”. Zomaar een krantenkop op Aalsmeer Vandaag en de Nieuwe Meerbode. Even diagonaal door het bericht heen (wie, waarom?) en dan weer door met de dagelijkse beslommeringen. Toch?

Maar, achterover hangend met de krant in mijn hand, realiseerde ik me dat dat eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Noch het ontvangen van dat lintje, noch de jarenlange inzet van deze vrijwilligers voor de samenleving en ook niet het zomaar doorgaan met mijn dagelijkse beslommeringen. Nee, deze lintjes verdienen echt even een momentje van aandacht.

Want laten we even helder zijn: een lintje krijg je niet zomaar. Daar gaat een jarenlange (vrijwillige, onbezoldigde) inzet aan vooraf, vaak vanuit een diepe gedachte dat iedereen een fijn leven verdient en jij daarin de ander kan bijstaan. Deze inzet kan ‘groot’ zijn, zoals het voorzitten van een wijkbestuur of het opzetten van een flinke Werkgroep, maar zeker ook ‘klein’, zoals je oude buurvrouw elke week naar de koffieochtend brengen of de invalide buurman af en toe meenemen naar Ajax.

In Aalsmeer hebben dit jaar vijf vrouwen en acht mannen een koninklijke onderscheiding gekregen, tijdens de Lintjesregen in het raadhuis. Twee van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de anderen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (zie foto).

Je kunt voor jezelf geen lintje aanvragen. Dit proces dient in gang te worden gezet door de mensen om je heen, die jouw inzet zien en waarderen, en die je hiervoor een mooie beloning gunnen. Die respect voor je hebben: voor je inzet, doorzettingsvermogen en medemenselijkheid. Die jou, kortom, ook eens in de watten willen leggen als dank voor jouw jarenlange inzet. Hun aanvraag werd al gestart in juli van het jaar ervoor, aangezien er sindsdien veel stappen dienden te worden genomen alvorens het zover was. Zo komt deze aanvraag eerst bij de burgemeester, vervolgens langs de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor Civiele Orden, de minister van Binnenlandse Zaken en dan uiteindelijk naar de Koning voor ondertekening”. En daar is tijd voor nodig.

Een lintje, zoals een koninklijke onderscheiding, wordt dus meestal toegekend op basis van voordrachten van medeburgers of organisaties. Het toont waardering en respect voor iemands inzet en toewijding. Het wordt uitgereikt aan individuen die zich hebben onderscheiden op gebieden zoals vrijwilligerswerk, cultuur, wetenschap of sport. Het draagt bij aan de gemeenschapszin en inspireert hopelijk anderen om zich eveneens voor hun gemeente in te zetten. Het is een tastbare herinnering aan een bijzondere prestatie en een bron van trots voor de ontvanger.

Kent u iemand die een lintje verdient? Ongetwijfeld, want overal in Nederland en dus ook in Aalsmeer zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Voor deze kanjers kunt u ook een lintje aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Aalsmeer maar doe het wel vóór 1 juli a.s., want dan begint het hele traject weer, voor de uitreiking in april 2024!

Frans Huijbregts woont en werkt met veel plezier in Aalsmeer. Als Brabander was hij destijds import, maar is hier inmiddels prima geaard en geniet van de mensen, de poel en de gezelligheid. Frans werkt als aankoopmakelaar in deze regio, waarbij hij woningzoekers ondersteunt in de aankoop van hun woning. Hij is 57 jaar, woont samen met Anna en haar dochter van bijna 19 (Eva) en heeft uit een eerder huwelijk een zoon van 28 (Matthijs) die inmiddels al jaren in Rotterdam woont. 

Gepubliceerd: 21 mei 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×