Nachtsluiting Spoedeisende Hulp VUmc

Regio – De Spoedeisende Hulp (SEH) van Amsterdam UMC op locatie VUmc wordt vanaf aanstaande maandag 24 juli ’s nachts gesloten. Spoedpatiënten worden dan opgevangen op locatie AMC. De nachtsluiting is noodzakelijk om het aandeel acute zorg van Amsterdam UMC in de regio Amsterdam te waarborgen. De Eerste Harthulp op locatie VUmc blijft ’s nachts wel open. Ook het ambulancevervoer van patiënten die al bekend zijn op locatie VUmc gaat normaal door. Zij kunnen na overleg op de nachtspoedopvang van locatie VUmc terecht.

Extra maatregelen
Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van (acute) patiëntenzorg in de nacht gewaarborgd blijft, neemt Amsterdam UMC daarnaast extra maatregelen:
– Zelfverwijzers worden tussen 20.00 uur en 07.30 uur doorverwezen naar locatie AMC. Indien noodzakelijk kan daarvoor een ambulance worden ingezet.
– Acute, instabiele patiënten die ‘s nachts toch op locatie VUmc komen, worden opgevangen op de nachtspoedopvang, onder supervisie van de Intensive Care. Hier vinden de noodzakelijke diagnostische onderzoeken plaats, en worden patiënten indien nodig doorverwezen naar andere afdelingen.

Achtergrond
In de huidige situatie is er constant een groot aanbod van acute patiënten op locatie AMC (via de ambulance en zelfverwijzers), terwijl het niet goed lukt om op beide locaties de roosters in de nacht rond te krijgen. Door de SEH op locatie VUmc in de nacht te sluiten, kunnen de betreffende SEH-verpleegkundigen op locatie AMC worden ingezet.

De personele problematiek op de SEH’s is niet uniek voor Amsterdam UMC, maar komt landelijk voor. Om de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige zorg binnen Amsterdam UMC te waarborgen, is gekozen voor volwaardige roosters op locatie AMC. Zo kan Amsterdam UMC de capaciteit voor de ‘acute stroom’ behouden en samen met andere ziekenhuizen in de regio de continuïteit van acute zorg garanderen.

Gepubliceerd: 18 juli 2023 om 7:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×