Overtredingen bij integrale controles

Aalsmeer – Afgelopen weken heeft de gemeente meerdere onaangekondigde integrale controles uitgevoerd in Aalsmeer. Deze controles worden gedaan om onveilige of overlast gevende situaties tegen te gaan. Maar ook om te zorgen dat de wet- en regelgeving omtrent milieu, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en brandveiligheid worden nageleefd. Bij de controles zijn verschillende overtredingen op deze gebieden naar voren gekomen.

Een integrale controle is een brede, allesomvattende controle waarbij op diverse vlakken wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving naar behoren worden nageleefd. Verschillende toezichthouders en controleurs kijken vanuit hun eigen specialisme naar de
situatie ter plaatse. Door deze specialisten bij de controle te betrekken en informatie met elkaar te delen, wordt voorkomen dat specifieke misstanden onopgemerkt blijven.

Op maandag 24 juli en dinsdag 1 augustus hebben integrale controles plaatsgevonden in de gemeente Aalsmeer. Hierbij waren onder andere toezichthouders van de gemeente en de politie aanwezig. De focus van deze controles lag op het tegenaan van ondermijnende criminaliteit, zoals de productie van en de handel in drugs. Maar ook of een pand of terrein gebruikt wordt volgens het bestemmingsplan. Hierbij werd gelet op: milieu, bouwbesluit, brandveiligheid, woningwet en andere overtredingen.

Hennepplantage en illegale bewoning
Tijdens de controles werd op een bedrijventerrein een hennepplantage aangetroffen en op meerdere locaties werd illegale bewoning geconstateerd. Ook werd er illegaal vuurwerk gevonden en kwamen diverse milieu-overtredingen aan het licht. De toezichthouders en politie zijn in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers om hen bewust te maken van de gevaren van ondermijning en hoe zij signalen kunnen herkennen en melden.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Ondermijning raakt ons allemaal, omdat criminaliteit rechtstreeks gevolgen heeft voor de omgeving, omwonenden en directe slachtoffers. Daarom is het belangrijk dat inwoners en ondernemers signalen van ondermijning
herkennen en melden. Zij zijn vaak de extra oren en ogen in de wijk die nodig zijn voor de aanpak van ondermijning.”

Melden bij politie
Inwoners kunnen helpen met het bestrijden van ondermijning door alert te zijn en vermoedens te melden. Heeft u een onderbuikgevoel bij een bepaalde zaak, persoon of aanvraag, waarbij u denkt: ‘dit klopt niet’? Meld dit altijd bij de politie via 0900 8844 (en in noodgevallen met 112) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Foto: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 2 augustus 2023 om 12:39 uur, geschreven door Ilse Zethof

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×