Waterschap Rijnland zoekt rivierkreeften

Regio – Waterschap Rijnland heeft, in samenwerking met waarneming.nl, een online meldpunt geopend waarop mensen eenvoudig kunnen melden dat ze een rivierkreeft hebben gezien. Op deze manier kan iedereen helpen om gegevens te verzamelen. Het waterschap en samenwerkingspartners gebruiken deze informatie om maatregelen te nemen om verdere verspreiding van uitheemse rivierkreeften te voorkomen.

Uitheemse rivierkreeften zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkwamen. Ze worden sinds eind vorige eeuw in Nederland gezien en ze voelen zich hier goed thuis. In het gebied van Rijnland komen vooral rode Amerikaanse rivierkreeften voor. In het najaar trekken sommige beesten over land naar nieuwe leefgebieden en vallen ze op als ze met hun scharen omhoog op een fiets- of wandelpad staan.

Schade door graven en grazen
Rivierkreeften leven van kleine waterdiertjes en waterplanten. Ze grazen de bodem kaal door waterplanten op te eten en kapot te knippen. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Ze graven in waterbodems, oevers en dijken. Het is kostbaar voor waterschappen en terreineigenaren om dat te herstellen. De rivierkreeften hebben bijna geen natuurlijk vijanden en planten zich razendsnel voort. Daardoor neemt hun aantal snel toe.
Om maatregelen te kunnen nemen, is het voor het waterschap en de samenwerkingspartners belangrijk om inzicht te hebben in waar rivierkreeften voorkomen. Door de samenwerking met waarneming.nl kunnen mensen eenvoudig een melding maken.

Heeft u een rivierkreeft gezien?
Op Rijnland.net/rivierkreeften is meer informatie te vinden over rivierkreeften en het belang van de meldingen. Er staat ook een link naar de app. Op die manier is het nog eenvoudiger om onderweg een melding te doen.

Foto: Jelger Herder (digitalnature.org)

Gepubliceerd: 12 september 2023 om 20:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×