Column: 'Kerst, een moment van vrede'

Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week de 81e column van Ernst de Jong: ‘Kerst, een moment van vrede

In een wereld die voortdurend evolueert, lijkt het soms alsof we vastzitten in een eeuwigdurende cirkel van gebeurtenissen. Wij zeggen dan ook vaak: “de geschiedenis herhaalt zich”.  Het is verleidelijk om paralellen te trekken tussen het heden en verleden.

Conflicten zoals wij deze nu in Oekraïne en Israël ervaren, komen gedeeltelijk voort uit het systematisch onderdrukken, klein houden van groeperingen. Neem bijvoorbeeld het onderdrukken van Duitsland na de 1e wereldoorlog, dat resulteerde in de opkomst van de Nazi’s. Terroristische organisaties zoals Hamas komen ook voort uit het gevoel van onmacht en onderdrukking van bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, zelfs de agressor van de oorlog in Oekraïne gebruikt het excuus dat het kapitalistische Westen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zich niet gehouden heeft aan gemaakte afspraken, zoals het niet verder expanderen van de NAVO en de EU in voormalige staten van de Sovjet-Unie. Het is verleidelijk om paralellen te trekken tussen het heden en verleden, maar belangrijker is om de nuances te vergelijken die elke periode uniek maken. De kunst is om te leren van het verleden en niet in dezelfde oude valkuilen te vallen. Wij hebben nu eenmaal de neiging om in ‘vijand denken’ te handelen. Zelfs bij thema’s als klimaatverandering zijn er groeperingen die er belang bij hebben om de boeren als schuldigen aan te wijzen en hebben we dit jaar behoorlijke opstanden gezien in het hele land. De boeren die verantwoordelijk zijn voor onze voedselproductie voelden zich weggezet als de groepering die natuur en klimaat structureel aan het beschadigen is.

Laten we deze kerst beginnen met omdenken door problemen te omarmen en gezamenlijk oplossingen te zoeken. Laten we de geleerde lessen uit het verleden gebruiken om vooruitgang te boeken. Op het moment dat we elkaar met Kerst of Oud en Nieuw, in de kerk, de kroeg of in huiselijke sfeer, elkaar een zalig Kerstfeest toewensen in vrede en goede gezondheid, laten we ons daar dan ook eens echt aan committeren. Laten we met z’n allen proberen om dat kortstondige moment dat wij al zo’n 2000 jaar ervaren een langere houdbaarheidsdatum te geven. Niet door ons gelijk te halen met argumenten of zelfs wapens. Daar is nog nooit vrede van gekomen. Laten wij, gewoon als mensen, wat meer respect voor elkaar hebben en begrip te tonen voor andermans standpunt en ook te begrijpen hoe mensen tot een bepaald standpunt zijn gekomen. Veel is terug te voeren op incidenten, zoals het gevoel van achtergesteld te zijn in het verleden. Met die wetenschap is het makkelijker om over onze schaduw heen te stappen, een hand te reiken naar eenieder die dit nodig heeft en Kerst, het feest van de vrede, ook echt inhoud te geven.

Ik wens u allen een hele fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Ernst de Jong

Ernst de Jong

Ernst de Jong is een 58-jarige geboren Amsterdammer die sinds 2006 in Nieuw Oosteinde woont. Hij werkte 28 jaar als handelaar in grondstoffen, maar timmert tegenwoordig als zelfstandig ondernemer aan de weg. Naast diverse opdrachten als Consultant en Interim Manager, verkoopt hij bestaand hout, uit Oost-Europa in de Benelux. Dit hout wordt weer gebruikt in het interieur of er worden weer meubels van gemaakt. Schrijven vindt hij leuk, vandaar dat hij zich aansloot bij de redactie van Radio Aalsmeer en nu als columnist. 

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 24 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×