PBO

Elke lokale omroep heeft een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO van Radio Aalsmeer ziet erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert.

Het PBO is, in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Aalsmeer voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen

Vragen of opmerkingen? Het PBO is per post en e-mail bereikbaar:

Radio Aalsmeer
t.a.v. PBO
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

programmaraad@radioaalsmeer.nl


Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×