Centrumvisie Aalsmeer uitgesteld

Om het centrum van Aalsmeer levendig en vitaal voor de toekomst te houden heeft het college van B&W besloten een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. De centrumvisie legt op hoofdlijnen vast wat ruimtelijk mogelijk is in het kernwinkelgebied van Aalsmeer.

Afgelopen zomer is de conceptvisie vrijgegeven voor inspraak. Veel inwoners hebben gereageerd en winkeliers-vereniging ‘Meer Aalsmeer’ gaf aan het op een aantal punten niet eens te zijn met de visie. Om tot een gedragen visie te komen heeft het college met de winkeliersvereniging afgesproken dat zij en pandeigenaren zelf aan de slag gaan met een deelvisie voor het centrum. De besluitvorming over de centrumvisie wordt daarom uitgesteld, totdat de winkeliers en pandeigenaren hun deelvisie gereed hebben.

Het college van B&W zal een bestuurlijk standpunt innemen over de inhoud van de deelvisie van de winkeliers en de pandeigenaren. Vervolgens start de gemeente met alle belanghebbenden in het gebied een nieuw participatieproces en wordt een nieuwe inspraakprocedure doorlopen. Het college acht het op dit moment niet doelmatig om de ingediende inspraakreacties van afgelopen zomer te beantwoorden.

Bron: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 4 november 2016 om 7:23 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×