Meer vliegtuiglawaai voor Kudelstaart

Op 5 januari 2017 start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Daarmee wordt het doel nagestreefd minder hinder in de regio Leimuiden te creëren. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens dit experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.

Linkerbocht
Volgens www.meerbode.nl betekent dit dat vliegtuigen eerder een linkerbocht zullen gaan vliegen, hetgeen vooral voor het zuidelijke deel van Kudelstaart meer geluidshinder zal gaan opleveren dan voorheen. Deze test gaat 8 maanden duren en begint op 5 januari, waarna zelfs de kans bestaat dat men overgaat tot een nog slechtere variant voor Kudelstaart.

Omgevingsraad Schiphol
Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. Het streven is om in het najaar van 2017 de resultaten van het experiment voor te leggen aan de Omgevingsraad Schiphol.

Geluidsoverlast melden
Kudelstaarters worden gevraagd vanaf het begin van de testfase eventuele waargenomen grotere geluidsoverlast (vliegtuigen vliegen lager en dichter langs Kudelstaart) te melden bij BAS (bewonersaanspreekpunt).

Dat kan via de internetsite www.bezoekbas.nl. U moet zich wel eerst even registreren. Ook telefonisch kunt u klachten indienen: 020-6015555. Dit zou de enige mogelijkheid zijn om te voorkomen dat Kudelstaart nog verder benadeeld zal gaan worden in de toekomst.

Bron: meerbode.nl en omgevingsraadschiphol.nl
Foto: omgevingsraadschiphol.nl

Gepubliceerd: 26 december 2016

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×